Din veiviser til relevant informasjon.

Sist oppdatert: 19.06.2023

Johanna Söderberg ny styreleder i Grensetjänsten Norge-Sverige

På styremøtet til GT den 15. juni ble Johanna Söderberg (Eda Kommune), valgt til ny styreleder.

Johanna Söderberg

Katarina Nordmark (Länsstyrelsen Värmland), avsluttet sitt verv som styrelder pga overgang til ny jobb.

Vi takker Katarina for samarbeidet i denne omgang og ønsker Johanna lykke til i den nye rollen.

Vervet som styreleder gjelder i første omgang for to år, da skal styrets sammensetning vurderes på nytt.