Din guide till relevant information.

Senast uppdaterad: 2023-06-19

Johanna Söderberg ny styrgruppsordförande i Grensetjänsten Norge-Sverige

På styrgruppsmötet i Grensetjänsten den 15 juni blev Johanna Söderberg (Eda Kommun), vald till ny styrgruppsordförande.

Johanna Söderberg

Katarina Nordmark (Länsstyrelsen Värmland), avslutade sitt uppdrag som styrgruppsorförande på grund av byte till nytt jobb.

Vi tackar Katarina för samarbetet under den här perioden och önskar Johanna lycka till i den nya rollen.

Uppdraget som styrgruppsordförande gäller i första omgången för två år, då ska styrgruppens sammansättning väljas om på nytt.