Din guide till relevant information.

Senast uppdaterad: 2022-12-15

Skattekort 2023

För den som är Gränsgångare eller flygandepersonal kommer skattekortet för 2023 att förändras.

Nytt för 2023 för den som tidigare har haft ett skattekort på 10% för enbart trygdeavgiften är att detta nu ersätts med ett skattekort 7,9%.

Gränsgångare och flygandepersonal

De som ofattas av detta är gränsgångare och flygandepersonal som normalt sett är betalar sin skatt till bosättningslandet. Arbetsgivare som har denna typ av personal ska gör detta skatteavdrag för årets samtliga månader. Det gäller även för de månader som tidigare haft ett reducerat skatteavdrag.