Din guide till relevant information.

Företag
Företagare
Arbetsgivare
Aktiebolag
Senast uppdaterad: 2024-03-25

Den här guiden vänder sig till dig som har ett svenskt företag med befintlig verksamhet i Sverige och som nu även vill kunna utföra tjänster för kunder i Norge. Innan verksamheten kan bedrivas på norsk mark behövs dock ett flertal förberedelser. Guiden vänder sig även till dig som är underleverantör och följer med ett annat företag på uppdrag i Norge.

Många svenska företag med befintlig verksamhet i Sverige väljer att även registrera sig för företagsformen NUF för att kunna ta uppdrag i Norge.

Alla utländska företag som utför tjänster på norsk mark ska vara registrerade och anmäla vilka ur personalen som är med på uppdraget i Norge. Det gäller såväl huvuduppdragstagaren som underleverantörer.

Registrera NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak)

För att bedriva näringsverksamhet på norsk mark krävs det att den är registrerad i Norge. Registreringen görs hos Brønnøysund­registrene. NUF är en vanlig företagsform för befintliga företag som även vill kunna ta uppdrag på den norska marknaden.

Läs mer om NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak) här

Fyll i blankett BR1080 om du vill registrera NUF.

D-nummer för den ansvarige

Vid registrering av NUF behöver även blankett BR1015 skickas in, om inte den ansvarige för ansökan har norskt personnummer eller D-nummer sedan tidigare. D-nummer erhålls vanligtvis av Skatteetetan i samband med skattekortsansökan, men kan sökas via Brønnøysund­registrene i samband med företagsregistering för registreringsansvariga.

Läs mer om D-nummer för företagsrepresentanter här

BR1080 och BR1015 skickas in tillsammans. I samma brev ska även firmabevis och en vidimerad passkopia, alternativt kopia på körkort tillsammans med utdrag ur folkbokföringen, bifogas. Postadressen står på blanketterna.

Skaffa inloggning till e-tjänster

När D-nummer för den ansvarige och det norska organisationsnumret för NUF är klart, kan tillgång till e-legitimationen "MinID" beställas. MinID behövs senare för att exempelvis rapportera in uppdrag och personal, beställa HMS-kort och redovisa moms.

Kontrollera om NUF-ansökan behandlats genom att söka efter ditt firmanamn på Brønnøysund­registrene. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta reda på personalens skattskyldighetsland

Kan personalen fortsätta skatta i Sverige eller ska de betala sin inkomstskatt i Norge från första arbetsdag? Är det er kund eller hyr ni ut personal till ett annat företag? Uppdragets karaktär, längd och personalens historik i Norge påverkar var de anställdas skatt ska erläggas.

Läs även: Hyra ut personal

Meddela svenska myndigheter

Skatteverket

Personal som ska arbeta i ett annat nordiskt land för en svensk arbetsgivare ska lämna in blankett NT 1 (SKV 2726) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller NT 2 (SKV 2737) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till det skattekontor där arbetsgivaren hör hemma. NT 1 används när beskattning ska ske i Sverige och NT 2 när beskattning ska ske i arbetslandet. Läs mer om NT1 och NT2. Blanketten ska signeras av både arbetstagare och arbetsgivare.

Försäkringskassan

Den som bor i Sverige och arbetar i minst två olika länder inom EU/EES eller i Schweiz, ska också anmäla det till Försäkringskassan så att de kan utreda vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av. Detta görs genom att ansöka om intyg A1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökan ska signeras av både arbetstagare och arbetsgivare.

Rapportera varje kontrakt och arbetstagare

Uppdragsgivaren (er norska företagskund, eller ert företag om ni har underleverantörer) ska ge upplysningar till Skatteetaten om alla uppdrag som ges till företag med säte i utlandet (om värdet på uppdraget överstiger 20 000 NOK). Gäller inte om kunden är en privatperson.

Varje steg i en uppdragskedja ska rapporteras. Alla eventuella underleverantörer behöver därmed genomföra samma förberedelser.

Varje arbetsgivare rapporterar sin egen personal. Det görs efter att uppdragsgivaren anmält uppdraget (kontraktet). Personal som inte har D-nummer tilldelas det i samband med rapportering av arbetstagare till uppdrag.

Alla som ska jobba i Norge ska göra en id-kontroll

ID-kontrollen ska genomföras så fort personalen kommer till Norge för att börja jobba. Varje arbetstagare bokar sin egen tid för id-kontroll.

Endast tidsbokning är möjlig. 

Beställ eventuella HMS-kort

HMS-kortet är ett identitetskort som varje arbetstagare är skyldig att bära för att få uppehålla sig på en bygg- eller anläggningsplats. HMS-kort beställs av respektive arbetsgivare. Läs mer om HMS-kort här.

Innan HMS-kort kan sökas måste personalen ha tilldelats ett D-nummer. Logga in på Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret Länk till annan webbplats. med MinID för att följa processen och hitta din personals d-nummer.

Kontrollera om särskilda branschkrav gäller på arbetsplatsen

Hör med din uppdragsgivare om det gäller särskilda bestämmelser på arbetsplatsen. Inom bygg- och anläggningsbranschen är det till exempel vanligt att beställare kräver att leverantörer följer "Oslomodellen".

Fler sätt att bygga din Norgeverksamhet

Passar inte företagsformen NUF dig? Det är inte den enda möjligheten ett svenskt aktiebolag har för att bygga upp sin Norgeverksamhet. För er som planerar att etablera er långsiktigt på norsk mark kan någon av alla andra norska företagsformer vara aktuella.

Läs mer om företagsformer i Norge och vad som skiljer dem åt.

Hittar du inte informationen du söker?

Grensetjänstens uppgift är att vägleda dig till myndighetsinformation i Norge och Sverige. Låt oss veta om det saknas information på den här sidan som hade varit bra för dig i din situation. Har du frågor till oss på Grensetjänsten, använd kontaktformuläret istället. Se länkar i sidfoten.

1. Har ni företag i Sverige idag?

2. Har ni fått uppdrag som ska utföras på norsk mark?

3. Direkt av norskkund eller som underleverantör...

-> Då är den här guiden rätt för dig!

 

När är inte guiden aktuell?

2. Ingen registrering i Norge krävs:

Exporterar du en tjänst eller vara från Sverige till ett företag i Norge så sköter norska företaget momshantering i omsättningslandet (Norge). -> Ingen registrering i Norge, inget NUF.

Det finns mycket info om sälj av digitala tjänster på Skatteverket.se


Till sidan om export

Till sidan om att sitta i Sverige och utföra en tjänst för ett företag i NOrge

 

Frågor och svar:

Hur fyller vi i BR1080?

Ta kontakt med Brönnöysund: +47 75 00 75 00. Det är de som ska ta emot blanketten.

Pappersblanketter?

RF1198 på papper kan fortfarande användas men om men är elektronisk bruker så använd digital lösning OAR (Oppdrag- og arbeidsforholdsregisteret).

 

 

Aktiva D-nummer krävs för hms-kort

Momsen: bara digital registrering

 

Det går alldeles utmärkt för svenska företag att sköta bokföring och momsrapportering från Sverige.

Om verksamheten ni bedriver i Norge anses bedrivas på fast driftställe och därmed vara skattepliktig, gäller revisionsplikt på NUF från omsättning 5M Nok. https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/ma-jeg-ha-revisor/ Länk till annan webbplats..

Glöm inte att avsäga er regnskapsplikten om ni inte är skattepliktiga. Alla NUF som är registrerade i Foretaksregisteret förväntas annars att sända in det:

https://www.brreg.no/innsending-av-arsregnskap/innsendingsplikt-til-regnskapsregisteret/innsendingsplikt-for-nuf/ Länk till annan webbplats.

Det görs varje år.

Norsk konto finns inte som krav från Skatteetaten. Det är i så fall om ni vill förenkla för kunderna.

flytta pengar...
NUF till AB
bankkonto
- vanlig överföring, ej faktura
- överföringsdagens valutakurs

Om kunden är en privatperson eller om första jobbet inte är värt 20 000 NOK:

Eftersom jobbet är hos privatperson ska inte upplysningar lämnas på RF-1199. Istället ska ett kontrakt upprättas mellan kund och företag där det norska org.nr. finns med.
Kontraktet ska innehålla:Beställare, pers.nr, adress, Leverantör, org.nr (NUF), adress, plats för uppdraget, tid för uppdraget, start och slut. Summa pris.

1199 och 1198

mån-fre, hur många dagar: 5 vistelsedagar

Samma uppdrag kam man rapporteras in ut på flera gånger.

183-dagarsregeln

Någon som jobbat i Norge som anställd och har tillbringat 183 dagar årets första 6 månader kan inte skatta i Sverige vid utsändning förrän 6 mån utanför Norge.


HMS:

bytt arbetsgivare = nytt hms-kort


0 kr i lön för firmainnehavaren:

Han må rapportere inn lønn på A-melding. Dette gjelder selv om han velger å ta ut NOK 0 i lønn.

Som utgangspunkt kan han velge om han tar ut lønn eller utbytte.

Står noe om dette her:

https://starte-as.no/lonn-eller-utbytte/ Länk till annan webbplats.

Valgretten forutsetter at hans egne selskap oppfyller kravet om å utøve virksomhet for egen regning og risiko. Dersom han utfører arbeid som en lønnstaker hos andre kan han ikke med skattemessig virkning velge å overføre arbeidsinntekt til sitt eget selskap, slik at inntekten i stedet skattlegges på selskapets hånd. Dette kan bli regnet som omgåelse. Vi ser en del av denne type tilfeller, så nevner derfor dette

Text

Text