1. Fil/dokument Avveckla norsk verksamhet

  Avveckla norsk verksamhet Om ett företag inte längre har någon näringsverksamhet i Norge bör verksamheten avslutas. Det gör du enklaste genom att följa våra länkar som följer. Du kan även läsa mer

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Företag / Registrering / Avveckla norsk verksamhet

 2. Fil/dokument Verksamhet och organisation

  Grensetjänstens verksamhet och organisation Startade 1997 Mål: underlätta ekonomisk aktivitet och tillväxt i Norge och Sverige. Målgrupper: Privatpersoner och företag som har gränsöverskridande

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Om / Verksamhet och organisation

 3. Fil/dokument Guide: När du driver verksamhet i Norge med svenskt företag

  Den här guiden vänder sig till er som är igång med er verksamhet i Norge med svenskt företag genom norska företagsformen NUF. Om ni står inför ert första uppdrag i Norge, börja med att studera

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Guider / Guide: När du driver verksamhet i Norge med svenskt företag

 4. Fil/dokument Moms vid verksamhet i Norge

  Moms vid verksamhet i Norge Företag som utför momspliktig verksamhet i Norge ska beräkna och betala moms ("merverdiavgift") efter samma regler som alla norska företag. Observera

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Företag / Skatt och avgifter / Moms vid verksamhet i Norge

 5. Fil/dokument Välj företagsform för din norska verksamhet

  Välj företagsform för din norska verksamhet Det råder fri etableringsrätt i Norge vilket innebär att du inte behöver bo i landet för att få starta ett företag. Svenskboende kan starta företag i Norge

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Företag / Registrering / Välj företagsform för din norska verksamhet

 6. Fil/dokument Företagets olika skatter vid verksamhet i Norge

  Företagets olika skatter vid verksamhet i Norge Det finns olika skatter som arbetsgivare och företagare bör känna till: inkomstskatt, sociala avgifter och mervärdesskatt. Olika skatter styrs av olika

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Företag / Skatt och avgifter / Företagets olika skatter vid verksamhet i Norge

 7. Fil/dokument Regelverk

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Företag / Regelverk

 8. Fil/dokument Övrigt

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Företag / Övrigt

 9. Fil/dokument Företagande i Norge

  Här hittar du samordnad information från myndigheter i både Sverige och Norge, riktad till svenska företag. Våra guider innehåller vägledning i hur du kan ta uppdrag, etablera verksamhet eller handla

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Företag

 10. Fil/dokument Varor, material och verktyg - export och import mellan Sverige och Norge

  Tullverket och Tolletaten är de myndigheter som ser till så att export och import av varor och material går rätt till. När ni behöver ta med material eller maskiner till Norge för verksamhetens skull ska det tulldeklareras.

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Företag / Maskiner, material och verktyg