Din guide till relevant information.

Grensetjänstens verksamhet och organisation

  • Startade 1997
  • Mål: underlätta ekonomisk aktivitet och tillväxt i Norge och Sverige.
  • Målgrupper: Privatpersoner och företag som har gränsöverskridande aktiviteter.
  • Gör information tillgänglig.
  • Jobbar med att förenkla och lösa gränshinder.
  • Anställda i olika myndigheter i Norge och Sverige.

Grensetjänstens fyra verksamhetsområden:

Information

Grensetjänsten är en ”lots” för personer och företag som ska ha någon form av gränsöverskridande aktivitet så som arbete eller etablering. Med den kompetens och det myndighetsnätverk som finns inom Grensetjänsten kan vi ge kunderna en generell sammansatt information.

Gränshinder

Att lösa hinder eller problem som är relaterade till gränsöverskridande aktivitet är en annan funktion som Grensetjänsten har. För att lösa dessa problem, och för att få en så effektiv dialog som möjligt mellan svenska och norska myndigheter, har vi etablerat ett Gränsråd. I Gränsrådet deltar personer från myndigheter och organisationer på svensk och norsk sida. De träffas två gånger om året för att diskutera de hinder som Grensetjänsten har identifierat i sitt dagliga arbete. Vissa hinder kan lösas direkt av myndigheterna, andra kräver politisk behandling. Läs mer om vårt gränshinderarbete under avdelningen "Gränshinder".

Arbetsmarknad och etablering

Grensetjänsten jobbar med gränsöverskridande rekrytering och arbetsmarknadsinformation till arbetsgivare, arbetssökande och kollegor i olika myndigheter. Vi finns bland annat på plats vid rekryteringsmässor och informerar om möjligheter på arbetsmarknaden i Sverige och Norge.

Samordning

Grensetjänsten är en viktig samordnare mellan myndigheterna i båda länderna, där Gränsrådet är ett exempel på en gemensam arena för samarbete. Vi har tillsammans med våra samarbetspartners olika aktiviteter för kunder på teman så som socialförsäkring, skatt eller andra områden.

Organisation

Organisationskarta

Grensetjänsten är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge och en del av det nordiska samarbetet. Tjänsten finansieras av flera centrala myndigheter och organisationer i både Sverige och Norge, samt Nordiska Ministerrådet och de norska och svenska regeringarna.
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, NAV, Länsstyrelsen i Värmland, Skatteverket, Skatteetaten, Tullverket, Tollvesenet samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer är några av de parter som är aktiva i Grensetjänsten.

Att lösa hinder eller problem som är relaterade till gränsöverskridande aktivitet är en annan funktion som Grensetjänsten har. För att lösa dessa problem, och för att få en så effektiv dialog som möjligt mellan svenska och norska myndigheter, har vi etablerat ett Gränsråd. I Gränsrådet deltar personer från myndigheter och organisationer på svensk och norsk sida.

Läs mer om Gränsrådet

Inloggade ser detta