Din guide till relevant information.

Företag
Företagare
Senast uppdaterad: 2023-11-13

Den här guiden vänder sig till er som är igång med er verksamhet i Norge med svenskt företag genom norska företagsformen NUF. Om ni står inför ert första uppdrag i Norge, börja med att studera följande guide: Kom igång med uppdrag i Norge och svenskt företag.

När näringsverksamhet bedrivs på norsk mark ska den vara registrerad i norska "Enhetsregisteret". Verksamheten är också skyldig att följa norska regelverk för exempelvis rapportering, dokumentation och arbetsmiljö.
I den här guiden listar vi de generellt vanligaste rapporterings- och dokumenteringsplikterna ni har som företag på uppdrag i Norge.

Rapportera varje kontrakt och arbetstagare

Uppdragsgivaren (er norska företagskund, eller ert företag om ni har underleverantörer) ska ge upplysningar till Skatteetaten om alla uppdrag som ges till företag med säte i utlandet (om värdet på uppdraget överstiger 20 000 NOK). Gäller inte om kunden är en privatperson.

Varje steg i en uppdragskedja ska rapporteras. Alla eventuella underleverantörer behöver därmed genomföra samma förberedelser.

Varje arbetsgivare rapporterar sin egen personal. Det görs efter att uppdragsgivaren anmält uppdraget (kontraktet). Personal som inte har D-nummer tilldelas det i samband med rapportering av arbetstagare till uppdrag.

Lämna "A-melding" varje månad efter utfört arbete

Den 5:e i månaden efter utfört arbete ska A-meldingen lämnas in. Det är en rapport om all personalaktivitet ni har haft i Norge under aktuell månad. Du loggar in på Altinn.no med Min-ID och rapporterar vilka anställda som har jobbat i Norge senaste månaden, eventuell lön och om de är anställda i Norge eller rapporterade enligt föregående steg i guiden.

Obs: Även utländska arbetstagare på uppdrag i Norge ska rapporteras. Läs vägledning för rapportering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Moms (MVA) vid näringsverksamhet i Norge

Näringsverksamhet som omsätts i Norge ska faktureras med norsk moms när verksamheten är momsregistrerad. Momsregistrering i Norge görs vanligtvis när den norska omsättningen uppnått 50 000 NOK. Möjlighet till förhandsregistrering finns.

Fakturera - ta betalt för utfört arbete

När det är dags att ta betalt för utfört uppdrag i Norge ska fakturering ske med det norska organisationsnumret angivet på fakturan. Valutan bör vara norska kronor och norsk moms ska beräknas och faktureras om ni har uppnått omsättningsgränsen på 50 000 NOK och är momsregistrerade.

Bokför den norska omsättningen separat

Bedriver du försäljning till konsumenter i Norge eller utför tjänster på norsk mark har du norsk momspliktig omsättning och fakturerar med ditt norska NUF. Den norska omsättningen ska bokföras separat och vara tillgänglig elektroniskt. Det är oftast ok att göra bokföringen själv. Läs Må jeg ha regnskapsfører? på Altinn.no. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om verksamheten är skattskyldig i Norge ska bokslut ( "regnskap") lämnas in i Norge.

Ett NUF som är registrerat i "Foretaksregisteret" förväntas lämna in årsräkenskaper. Men om verksamheten inte drivs på ett fast driftställe och därmed inte är skattskyldig kan man avsäga sig insändningsplikten.

Hittar du inte informationen du söker?

Grensetjänstens uppgift är att vägleda dig till myndighetsinformation i Norge och Sverige. Låt oss veta om det saknas information på den här sidan som hade varit bra för dig i din situation. Har du frågor till oss på Grensetjänsten, använd kontaktformuläret istället. Se länkar i sidfoten.

Inloggade ser detta