Din guide till relevant information.

Vårt uppdrag är att lösa hinder eller problem som är relaterade till gräns­överskridande aktivitet. Nordiska Ministerrådet är samordnare för detta gemensamma arbete och fungerar även som sekretariat för Gränshinderrådet som är ett politiskt tillsatt organ.