Din guide till relevant information.

NAV - Norges arbets­förmedling, försäkrings­­kassa, pensions­myndighet och social­tjänst

Norska myndigheten NAV är landets "Försäkringskassa", "Arbetsförmedling", "Pensionsmyndighet" och kommunernas socialtjänst i en myndighet.

NAV är en stor del av Grensetjänsten och har två anställda vid Grensetjänstens kontor i Morokulien.

Myndigehten är involverade i de flesta samarbetsarenorna i Grensetjänstens regi, förenklingsgrupper och Grenseråd.