Din guide till relevant information.

Gränshinderrådet och nordiska gränshinderdatabasen

Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt organ som har fått de nordiska regeringarnas uppdrag att befrämja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag.

Gränshinderrådet

  • Är utsedda av de nordiska statsministrarna för att arbeta gemensamt med gränshinder i Norden. Sekretariatet för Gränshinderrådet sitter vid Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn.
  • Har möten fyra gånger per år.
  • De flesta representanter har förmöten med sina respektive informationstjänster i sitt land. Den svenska representanten har exempelvis förmöten med Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Gränstjänst, Hallå Norden i Stockholm och Öresunddirekt. Detta för att få input på gränshinder och vilka som ska prioriteras.
  • Sveriges representant heter Sven-Erik Bucht.
  • Norges representant heter Vibeke Hammer Madsen, tidigare administrerande direktör i Landsorganisasjonen Virke.

Nordiska Ministerrådets gränshindersekretariat

  • Samordnar gränshinderarbetet i Norden.
  • Ansvarar för gränshinderdatabasen där nordiska gränshinder rapporteras in.
  • Sammankallar och har gemensamma gränshinderträffar med alla informationstjänster, den sk LOTS-gruppen som träffas cirka två-tre gånger per år.

Gränshinderdatabasen

Se Aktuella gränshinder

Inloggade ser detta