Din guide till relevant information.

Familj
Förälder
Senast uppdaterad: 2024-03-05

Föräldraledigt – när enbart pappan eller "medmor" har rätt till föräldraledighet i Norge

Information till dig som tillhör norsk socialförsäkring (jobbar i Norge), bor i Sverige och är pappa eller "medmor". I Norge finns en föräldraförsäkring för pappan som heter ”Fedrekvote”. "Pappadagar" i samband med barns födsel finns inte på samma sätt som hos Försäkringskassan men pappan har enligt arbetsmiljölagen rätt att vara ledig i 2 veckor i samband med barns födsel. Norska arbetsgivare kan ha avtal om betald ledighet med lön men om ett sådant avtal inte finns kan pappan nyttja sig av fedrekvoten via NAV vid födseln.

Du kan även få mera information om regelverket genom att kontakta NAV Kontaktsenter på telefon +47 21 07 37 00

För "medmor" gäller samma regler som för pappan.
Läs om "medmor" på NAV.no Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foreldrepenger i Norge

För att ha rätt på fedrekvoten och den gemensamma föräldrapenning- perioden från NAV så måste pappan ha upptjänat rätten till detta genom att ha arbetat minst 6 av de 10 sista månaderna. Man kan sammanlägga socialförsäkringstid från ett annat EU/EES-land, så som Sverige. Även mamman måste hypotetiskt ha upptjänat samma rättigheter i Norge, det vill säga att mamman ska ha arbetat minst 6 av de 10 sista månaderna i ett annat EU/EES-land. Detta måste kunna dokumenteras genom arbetskontrakt och lönespecifikationer för mamman. Under fedrekvoten är det inget aktivitetskrav på mamman men hon kan inte uppbära föräldrapenning från Försäkringskassan under samma period/dagar utan kan exempelvis ha semester eller obetald tjänstledighet. Pappan kan starta uttag av fedrekvoten när han vill innan barnet fyller 3 år.

Har man rätt till fedrekvoten kan man välja:

 • 15 veckor med 100% ersättning eller
 • 19 veckor med 80% ersättning

Hur mycket kan du få? Se NAV:s kalkylator Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pappan har möjligheten att ta ut dagar av fellesperioden men det förutsätter att mamman är i aktivitet samt att hon inte har tagit ut föräldrapenning från Försäkringskassan i så stor utsträckning att det påverkar fellesperioden genom avräkning. Vid uttag av fellesperioden måste man kunna dokumentera mammans aktivitet genom exempelvis arbetskontrakt, lönespecifikationer eller intyg från om studier. Grundregeln är att pappan inte har möjligheten att ta över mödrakvoten men det kan finnas undantag, till exempel om mamman pga sjukdom eller sjukhusvistelse inte kan vårda barnet. Läs mera på NAV:s hemsida, Den andre forelderen er syk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om inte rätten till fedrekvoten är upptjänad så har pappan ändå rätt till 8 veckors ersättning utan aktivitetskrav på mamman.

Pappadagar i samband med barns födsel finns inte på samma sätt som hos Försäkringskassan i Sverige. Enligt norska arbetsmiljölagen så har pappan rätt att vara ledig i 2 veckor i samband med barns födsel. Det kan finnas avtal med arbetsgivaren att det utgår ersättning under dessa 2 veckor men då ska detta finnas inskrivet i arbetskontraktet. Har man inte ett sådant avtal kan man använda sig av fedrekvoten under perioden; 2 veckor före beräknat datum av födsel till och med 6 veckor efter att barnet är fött. Pappan kan inte ta ut mer än 2 veckor av fedrekvoten under denna period.

De 10 pappadagar som finns i den svenska socialförsäkringen i samband med barns födsel kan lämnas över till någon som är socialförsäkrad i Sverige, till exempel en moster, mormor eller morfar. Denna person måste i detta sammanhang gå miste om en arbetsinkomst.

Här kan du läsa mer om norsk föräldraförsäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Man kan söka om Foreldrepenger digitalt, eller via pappersansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som skickas till;

NAV skanning
Postboks 1400 Sentrum
0109 OSLO
NORGE

Underlag som ska bifogas till ansökan är:

 • Om mamman redan har ett D-nummer/norskt personnummer ska detta uppges på blanketten. Är det första barnet som ansökan gäller så ska även ett personbevis på mamman bifogas.
 • Personbevis på barnet där det framgår vilka som är mamma och pappa.
 • Kopior på arbetskontrakt och lönespecifikationer att mamman har arbetat minst 6 av de 10 sista månaderna i Sverige.
 • För att NAV ska räkna ut vilken ersättning du ska ha behöver arbetsgivaren skicka in ”Inntektsopplysninger” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. digitalt.

Du kan läsa mera om vilka dokument som behövs på NAV:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

..............................................................................................................................................

OBS! Nedanstående regler gäller när barnet är fött före den 2 augusti 2022

Foreldrepenger kan tas ut enligt följande:

 • Pappan kan ta som mest 40 veckor med 100% ersättning och perioden måste avslutas innan barnet är 46 veckor gammalt.
 • Pappan kan ta som mest 50 veckor med 80% ersättning och perioden måste avslutas innan barnet är 56 veckor gammalt.

Vid tvillingfödsel ökas de 40 veckorna med 17 veckor ytterligare (100 %) och de 50 veckorna ökas med 21 veckor (80 %). Vid uttag av dessa veckor undantas mamman från aktivitetskravet.

Förutsättningar

 • Pappan kan börja begära föräldraledighet i Norge från vecka 7.
 • Mamman måste arbeta eller studera under tiden pappan är hemma och är föräldraledig men det behöver inte vara heltid, sk aktivitetskrav.
  (Pappan kan till exempel vara föräldraledig två dagar per vecka och då måste mamman arbeta eller studera samma dagar.)

Det är till NAV som pappan ska göra anmälan och det är de som beslutar i pappans ärende.

Telefonnummer till NAV Kontaksenter: +47 21 07 37 00.

”Fedrekvote”

I Norge finns även en föräldraförsäkring för pappan som heter ”Fedrekvote”. Det är dock en förutsättning att båda föräldrarna är socialförsäkrade i Norge för att en pappa ska kunna ta ut ”Fedrekvoten”. Denna föräldraförsäkring gäller därför inte för pappor där mamman till hans barn är socialförsäkrade i Sverige.

De svenska ”pappadagarna” kan överlåtas

Pappadagar i samband med barns födsel finns inte i Norge men pappan har enligt arbetsmiljölagen rätt att vara ledig i 2 veckor i samband med barns födsel. Man kan då ta ut inarbetad tid, semester eller vara hemma utan ersättning. Det kan även finnas avtal med arbetsgivaren att det utgår ersättning under dessa 2 veckor men då ska detta finnas inskrivet i arbetskontraktet.

De 10 pappadagar som finns i den svenska föräldraförsäkringen i samband med barns födsel kan lämnas över till någon som är socialförsäkrad i Sverige, till exempel en moster, mormor eller morfar. Denna person måste i detta sammanhang gå miste om en arbetsinkomst.

 


Underlag som ska skickas med ansökan är:

 • Om mamman redan har ett D-nummer/norskt personnummer ska detta uppges på blanketten. Är det första barnet som ansökan gäller så ska även ett personbevis på mamman bifogas.
 • Ett intyg från mammans arbetsgivare som styrker att hon är ute i jobb.
 • Personbevis på barnet där det framgår vilka som är mamma och pappa.
 • Søknad om foreldrepenger eller fedrekvote ved fødsel – NAV 14-05.09
 • För att NAV ska räkna ut vilken ersättning du ska ha behöver arbetsgivaren skicka in ”Inntektsopplysninger” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. digitalt.

Ansökan kan även skickas till NAV per post

NAV skanning
Postboks 1400 Sentrum
0109 OSLO
NORGE

Telefon, NAV Kontaksenter: +47 21 07 37 00.

Föräldraledigheten kan flyttas fram:

 • På grund av semester
 • Om du är sjuk, om du helt eller delvis är i behov av hjälp för att kunna sköta om barnet
 • Om du eller barnet är inlagt på sjukhus
 • Om du är i arbete på heltid

Vill du flytta fram din period eller arbeta deltid samtidigt med föräldraledighet används samma . Du kan ta ut föräldraledighet fram till barnet fyller 3 år. Det är krav på att mamman är i aktivitet för den tiden som pappan begär att flytta fram, sk utsettelse.

Hittar du inte informationen du söker?

Grensetjänstens uppgift är att vägleda dig till myndighetsinformation i Norge och Sverige. Låt oss veta om det saknas information på den här sidan som hade varit bra för dig i din situation. Har du frågor till oss på Grensetjänsten, använd kontaktformuläret istället. Se länkar i sidfoten.

Samordnad myndighetsinformation från två länders myndigheter.

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar eller utdaterad information. Kontrollera alltid med källan.

Inloggade ser detta