Din guide till relevant information.

Grenserådet

För att lösa hinder eller problem som är relaterade till gränsöverskridande aktivitet, och för att få en så effektiv dialog som möjligt mellan svenska och norska myndigheter, har vi etablerat ett "grenseråd".

I "Grenserådet" deltar personer från myndigheter och organisationer på svensk och norsk sida. Vi träffas två gånger om året för att diskutera
de hinder som Grensetjänsten har identifierat i sitt dagliga arbete. Vissa hinder kan lösas direkt av myndigheterna, andra kräver politisk behandling.

En samordnings- och samarbetsarena för olika myndigheter och organisationer i Sverige och Norge.

Inloggade ser detta