Din guide till relevant information.

Lösta gränshinder mellan Sverige och Norge

På den här sidan listar vi sådana gränshinder som har blivit lösta.

Överhoppningsbar tid för svenskboende gränspendlare vid sjukskrivning eller föräldraledighet.

Denna regel är idag ändrad och sjukskriven och föräldraledighet gränspendlare kan tillgodoräkna sig tid innan ledigheten eller sjukskrivningen.

Gränshindret är löst


Ingen ersättning för utlandsboende vid arbete i konkursdrabbat företag i Norge.

Gränshindret är löst


Rehabilitering i boendelandet vid långtidssjukskrivning.

Långtidssjukskriven arbetspendlare var tidigare tvungen att genomföra sin rehabiliterings i arbetslandet. Ett avtal mellan länderna som reglerar samarbetet har saknats men finns nu sedan ett antal år tillbaka. Dessutom så har även försäkringsfrågan för en svenskboende med ersättning från Norge lösts.

Gränshindret är löst


Olika pensionsåldrar i Sverige och Norge

Pensionåldern i Norge är 67 år och i Sverige 65 år. I den nya norska pensionsreformen ges större möjlighet till att ta ut förttida uttag av ålderspension.

Gränshindret är löst


Bristen på information

Genom ett unikt samarbete mellan 22 st myndigheter och organisationer samt ett nätverk av experter från dessa kan personer, företag och organisationer från Norge och Sverige få generell och samordnad information av Grensetjänsten.

Gränshindret är löst


A-kassetillhörighet för norskboende vid arbete i Sverige

Den som blir arbetslös efter arbete i Sverige som norskboende behöver ej ha varit medlem i en svensk arbetslöshetskassa för att kunna överföra arbetsperioder via U1 för prövning av norsk ersättning.

Gränshindret är löst


Retroaktiv överföring av skatt till boendelandet

Svenskboende som har, eller har haft, ett anställningsförhållande i Norge och blir långtidssjuk (1 år), kan bli överförd och beskattad i Sverige, retroaktivt. Följden kan bli en oväntad och stor skatteskuld till Sverige. I och med att ändring har skett i nordiska skatteavtalet 2009-01-01 så anses detta gränshinder undanröjt.

Gränshindret är löst


Arbete i boendelandet innan återinträde i svensk A-kassa

Om en person exempelvis har arbetat i Norge som äkta/oäkta gränsarbetare och därefter får ett kortare arbete i Sverige kan hen beviljas inträde oavsett hur länge arbetet varar. Inträdet beviljas från början av den månaden inträdesansökan inkommer till a-kassan.

Gränshindret är löst


Gränspendlare som blir arbetslös under sjukperiod får ej ersättning

Gränspendlare som blir arbetslös under sjukperiod (sjukskriven) och blir delvis friskskriven får inte ersättning från a-kassan eller NAV för den procent hen är frisk. Sedan 2013-01-31 gäller följande: En person som blir delvis friskskriven under en sjukskrivningsperiod ska anses tillhöra det lands social- och arbetslöshetsförsäkring där hen betraktas som anställd.

Gränshindret är löst


Om man har gränsöverskridande aktiviteter, exempelvis gränspendlar, flyttar eller driver företag kommer man i kontakt med en uppsjö av blanketter/ansökningar

På Grensetjänstens hemsida kan man som gränspendlare hämta hem en del av de formulär som hen är i behov av. För de blanketter som inte finns på hemsidan kan man höra av sig till Grensetjänsten för att få information.

Gränshindret är löst


Personer som har arbetat i Norge och återvänder till Sverige får inte ha något ”glapp” i socialförsäkringen

Efter avslutat arbete inom EU/EES måste arbetstagaren se till att inte få något ”glapp” mellan socialförsäkringssystemen i arbetslandet och Sverige. Det finns en Kammarrättsdom som innebär att Försäkringskassan i stort sett kommer att följa a-kassans regler för återinträde.

Gränshindret är löst


Skyddsregeln vid beräkning av arbetslöshetsersättning gäller ej efter utlandsarbete.

Regelverket hade ingen skyddsregel för prövning av rätten till ny arbetslöshetsersättning för en person efter arbete inom EU/EES och som återvände till Sverige efter avslutat arbete. En Kammarrättsdom som vann laga kraft juni 2010 gör att gränshindret nu är löst. Domen gäller §23 AFL.

Gränshindret är löst


Inträde/medlemskap i svensk arbetslöshetskassa vid 64 års ålder.

En arbetssökande gränsarbetare kan med dagens regelverk endast få ett grundbelopp, ej medlemskap. A-kassornas Samorganisation har skickat en skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet för att påvisa hindret. Grensetjänsten har tagit upp frågan med Arbetsmarknadsdepartementet och fått till svar 2011-03 att en översyn ska ske. Hindret finns med i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2011-11. Frågan finns även med i Nordiska ämbetsmannakommitteéns utredning. Grensetjänsten har uppvaktat Arbetsmarknadsdepartementet senast 2015-01 för att få till stånd en lösning. Hindret är löst efter en dom i Kammarrätten som vunnit laga kraft våren 2015. Förvaltningsrätten konstaterar i EU-fördraget att ett land inte kan sätta stopp för någon då vi har fri rörlighet inom EU/EES.

Gränshindret är löst


Ansökan om skattekort i Norge.

Svårigheter för arbetstagare att införskaffa norskt D-nummer vid arbete mot tex. oljeanläggningar. Fr om 2012 har det gjorts förändringar som underlättar för personer med personnummer/D-nummer som ID-kontrollerats. För personer som ej har D-nummer sedan tidigare gäller fr o m 1 februari 2012 att endast vissa skattekontor handlägger detta och detta kan medföra länga resor för att ansöka om skattekort. Gränshindret anses som löst men Grensetjänsten jobbar med en förenkling kring ID-kontrollsfrågan. Exempelvis godkännande av elektroniskt personbevis.

Gränshindret är löst


Folkbokföring

Den 10 februari 2012 kom beskedet från norska Finansdepartementet att nya regler införs för pendlare från EU/EES-länder till Norge. Det ställs dock samma krav som intern nationell pendling. Ändring har satts i kraft av Skatteetaten.

Gränshindret är löst


Dagpenger vid permittering – oäkta gränsarbetare

Ny tillämpning av regelverk för oäkta gränsarbetare vid permittering i Norge gjorde frågan till ett gränshinder från 1 november 2011. Efter påtryckning från Grensetjänsten återgick NAV 8 december 2011 till att tillämpa regelverket som tidigare.

Gränshindret är löst


Återkomst till svensk sjukpenninggrundande inkomst för den som är utförsäkrad ur svensk arbetslöshetsförsäkring

Den person som befann sig i Jobb- och Aktivitetsgarantin hos Arbetsförmedlingen och som började jobba i Norge kunde riskera att mista sin rätt till sjukpennPå inggrundande inkomst hos Försäkringskassan om arbetet i Norge var kortare än 6 månader (ny ersättningsperiod från arbetslöshetsförsäkringen). Ny tillämpling av reglerna hos Försäkringskassan gör att det räcker att vara omgående vara arbetssökande på Arbetsförmedlingen efter jobbet i Norge eller påbörja en anställning i Sverige.

Gränshindret är löst

Inloggade ser detta