Din guide till relevant information.

Familj
Förälder
Senast uppdaterad: 2022-12-06

Föräldraledigt - när enbart mamman har rätt till föräldraledigt i Norge

Information till dig som är svenskboende mamma och har rätt till föräldrapengar via socialförsäkring i Norge.

OBS! Andra regler än nedanstående gäller när barnet är fött efter den 2 augusti 2022. Du kan får mera information om det nya regelverket genom att kontakta NAV Kontaktsenter på telefon +47 21 07 37 00

Du kan få föräldrapengar när du har varit yrkesaktiv och har haft pensionsgivande inkomst i minst 6 månader av de 10 sista, innan föräldraledigheten tar sin början. Du kan också sammanräkna socialförsäkrad tid från ett annat EU-/EES-land.

Följande är likställt med arbete:

 • Sjukpenning
 • Havandeskapspenning
 • Vård av sjukt barn
 • ”Pleie- och opplæringspenger”
 • ”Dagpenger” under arbetslöshet
 • ”Arbeids- og avklaringspenger” (AAP)

Välj mellan 100% eller 80%

Du kan välja om du vill ta ut 100% av din lön i 49 veckor eller 80% av din lön i 59 veckor. Valet gäller för hela perioden. En vecka utgör 5 utbetalningsdagar, ingen utbetalning för lördagar och söndagar.

Vid tvillingfödsel ökas de 40 veckorna med 17 veckor ytterligare (100 %) och de 50 veckorna ökas med 21 veckor (80 %).

Dette har du rett til når du venter barn eller skal ha foreldrepenger | nav.no. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mamman kan få ut ”fedrekvoten”

Om enbart du som mamma är socialförsäkrad i Norge så kan du även få ut ”fedrekvoten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” som är på 15 veckor. I vanliga fall måste pappan ta ut dem. De 15 veckorna ingår i de 49 eller respektive 59 veckorna.

Rätten till fedrekvoten försvinner om pappan påbörjat uttag och därefter byter arbetsland vilken i sin tur kan innebära att han inte längre är socialförsäkrad i Norge.

Du skriver då på ansökan att du även vill ta ut de veckorna och att pappan arbetar och är socialförsäkrad i Sverige. Skicka även med ett intyg som styrker att pappan arbetar.

Att ansöka om föräldrapengar eller ”fedrekvote”:

Man kan ansöka om föräldrapenger eller fedrekvote både skriftiligt och digitalt. För att man ska kunna göra detta digitalt krävs att man har någon form av e-legitimation i Norge.

Du ska även skicka med kopior på:

 • moderskapsintyg som är skrivet efter vecka 26.
 • När barnet är fött ska det även skickas in ett personbevis på barnet där det framgår vilken som är mamman och vilken som är pappan.

Ansökan ska skickas till:

NAV skanning
Postboks 1400 Sentrum
0109 OSLO
Norge/Norway

Vid frågor, kontakta NAV Kontaktsenter: +47 21 07 37 00

Det går även att använda NAV:s blankettvägledare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du valt blankett på NAV:s hemsida kommer blankettvägledaren upp. Där ska du kryssa i vilka bilagor du kommer att skicka med. Glöm inte första sidan till din ansökan.

Arbetsgivaren ska fylla i intäktsupplysning

För att NAV ska räkna ut vilken ersättning du ska ha behöver arbetsgivaren skicka in ”Inntektsopplysninger” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. digitalt.

Föräldraledigheten kan flyttas fram

 • På grund av semester
 • Om du är sjuk, om du helt eller delvis är i behov av hjälp för att kunna sköta om barnet
 • Om du eller barnet är inlagt på sjukhus
 • Om du är i arbete på heltid

Vill du flytta fram din period eller arbeta deltid samtidigt med föräldraledighet används samma . Du kan ta ut föräldraledighet fram till barnet fyller 3 år eller till nästa barn föds.

Hittar du inte informationen du söker?

Grensetjänstens uppgift är att vägleda dig till myndighetsinformation i Norge och Sverige. Låt oss veta om det saknas information på den här sidan som hade varit bra för dig i din situation. Har du frågor till oss på Grensetjänsten, använd kontaktformuläret istället. Se länkar i sidfoten.

Samordnad myndighetsinformation från två länders myndigheter.

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar eller utdaterad information. Kontrollera alltid med källan.

Inloggade ser detta