1. Fil/dokument Förälder

  Har du barn, eller väntar du barn? Arbetar du eller den andra föräldern i Norge? När ni som föräldrar bor och arbetar i olika länder, exempelvis att ni bor i Sverige och den ena föräldern jobbar i Norge så är det bra att känna till vilken myndighet

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Privatliv / Förälder

 2. Fil/dokument Skatteregler vid socialförsäkringsförmåner

  Skatteregler vid socialförsäkringsförmåner De nordiska skattereglerna reglerar beskattning av socialförsäkringsförmåner. Föräldrapenning från NAV ska därför tas upp som inkomst i Sverige och eventuellt beskattas av Skatteverket. Läs mer på Nordisk

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Privatliv / Förälder / Skatteregler vid socialförsäkringsförmåner

 3. Fil/dokument Föräldraledigt - avräkning av föräldradagar mellan Norge och Sverige

  Föräldraledigt - avräkning av föräldradagar mellan Norge och Sverige Efter föräldraledigheten är slut kommer Försäkringskassan i Sverige att kräva in ett intyg från NAV där det framkommer hur många veckor som är uttagna i Norge. Avräkning mot

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Privatliv / Förälder / Föräldraledigt - avräkning av föräldradagar mellan Norge och Sverige

 4. Fil/dokument Vård av barn (VAB) vid anställning i Norge

  Vård av barn (VAB) vid anställning i Norge Om du jobbar i Norge så är det din arbetsgivare du i första hand vänder dig till. Om minst en av föräldrarna jobbar i Sverige kan den förälder som har svensk anställning söka ersättning för vård av sjukt

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Privatliv / Förälder / Vård av barn (VAB) vid anställning i Norge

 5. Fil/dokument Föräldrapenning från Sverige för förälder i ett annat medlemsland

  Föräldrapenning från Sverige för förälder i ett annat medlemsland Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom 6869-17 från 6 februari 2019 har inneburit att föräldrapenningen anses vara en familjeförmån. Det påverkar familjer som ansöker om

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Privatliv / Förälder / Föräldrapenning från Sverige för förälder i ett annat medlemsland

 6. Fil/dokument Vänta barn, föda barn i Norge

  Vänta barn, föda barn i Norge Du som enbart arbetar i Norge har möjlighet att föda ditt barn där, men ska ansöka om det innan. ”Svangerskapspenger” är Norges motsvarighet till graviditetspenning/havandeskapspenning och kan sökas av gravida kvinnor då

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Privatliv / Förälder / Vänta barn, föda barn i Norge

 7. Fil/dokument Föräldraledigt - när enbart mamman har rätt till föräldraledigt i Norge

  Föräldraledigt - när enbart mamman har rätt till föräldraledigt i Norge Information till dig som är svenskboende mamma och har rätt till föräldrapengar via socialförsäkring i Norge. Läs om alla krav för föräldrapenning på NAV:s hemsida. Din

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Privatliv / Förälder / Föräldraledigt - när enbart mamman har rätt till föräldraledigt i Norge

 8. Fil/dokument Föräldraledigt – när enbart pappan eller "medmor" har rätt till föräldraledighet i Norge

  Föräldraledigt – när enbart pappan eller "medmor" har rätt till föräldraledighet i Norge Information till dig som tillhör norsk socialförsäkring (jobbar i Norge), bor i Sverige och är pappa eller "medmor". I Norge finns en föräldraförsäkring för

  Grensetjänsten Norge-Sverige / sv / Privatliv / Förälder / Föräldraledigt – när enbart pappan eller "medmor" har rätt till föräldraledighet i Norge