Din guide till relevant information.

Senast uppdaterad: 2022-03-07

Vad är Mentala gränshinder?

Företagandet över den norsk-svenska gränsen är omfattande. Men variationen mellan hur man ser på gränsöverskridande verksamhet längs den 161 mil långa gränsen är samtidigt stor, både mellan olika geografiska platser och mellan olika branscher.

Defintionen av mentala gränshinder

”Gränser som skapas, vidmakthålls och reproduceras i vardagen och som – medvetet eller omedvetet – hejdar människor eller företag från att röra sig mellan länder eller regioner. Dessa gränser kan, men behöver inte, vara relaterade till fysiska hinder (såsom en mur), geografiska hinder (breda floder, berg, ogenomträngliga skogar eller långa avstånd), juridiska
hinder eller politiska hinder (såsom tull- och skattepolitik). De är däremot
alltid relaterade till tidigare gjorda erfarenheter (egna eller andras), de är ofta kollektiva och de förs vidare genom berättelser om det förflutna och stereotypa bilder av de Andra. Mentala gränshinder är därmed kulturella (de är delade och de är något man lär sig) och performativa (de görs).”

6 mentala gränshinder

  • Nationell gravitationskraft
  • Att inte komma på tanken – betydelsen av omgivning och nätverk
  • Att stanna i sin bekvämlighetszon
  • Uppfattningen av konkreta problem och formella gränshinder
  • Bilden av ”de Andra”
  • Skillnader i affärskultur

Förslag på merläsning

Hittar du inte informationen du söker?

Grensetjänstens uppgift är att vägleda dig till myndighetsinformation i Norge och Sverige. Låt oss veta om det saknas information på den här sidan som hade varit bra för dig i din situation. Har du frågor till oss på Grensetjänsten, använd kontaktformuläret istället. Se länkar i sidfoten.

Samordnad myndighetsinformation från två länders myndigheter.

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar eller utdaterad information. Kontrollera alltid med källan.

Inloggade ser detta