Din guide till relevant information.

Grensetjänsten är ett myndighetssamarbete, ett nätverk av myndigheter och organisationer i främst Sverige och Norge. Tillsammans vägleder vi dig över gränsen.