Din guide till relevant information.

Ett norskt organisationsnummer är obligatoriskt för alla som ska utföra någon form av näringsverksamhet i Norge. Det gäller både för företag som enbart ska skicka personal på uppdrag i Norge, och för de som ska etablera sig långsiktigt. Glöm inte att rapporteringsplikt gäller för alla uppdrag som ges till företag utanför Norge och uppgår till ett värde över 20 000 NOK.

Ditt företag måste registrera verksamhet i Norge om det ska:

Ditt företag behöver inte registrera verksamhet i Norge om:

  • Sälja och utföra tjänster i Norge, tillfälligt, sporadiskt eller permanent.
  • Sälja varor till icke beskattningsbara personer i Norge (konsumenter).
  • Sälja (exportera) produkt med tillhörande monteringsarbete hos kund i Norge.
  • Ni inte har planer på att driva verksamhet inne i Norge.
  • Ni utför tjänster åt kund i Norge från Sverige (så kallad fjärrleverans).
  • Ni exporterar varor direkt till kund i Norge.