Din veiviser til relevant informasjon.

Norske bedrifter kan ta oppdrag i Sverige med sitt utenlandske firma. Norskboende kan dessuten velge å registrere et svensk firma eller filial istedenfor å få muligheter til fradrag for utgifter i Sverige.

På disse sidene presenteres informasjon både for å ta tidsbegrensede oppdrag i Sverige med det norske firmaet, og om å etablere mer permanent virksomhet på svensk jord. Her finnes informasjon om arbeidstakernes skatt og hva som gjelder for innførsel av varer og verktøy til oppdrag i Sverige.