Din veiviser til relevant informasjon.

Næringsvirksomhet
Sist oppdatert: 27.04.2022

Inntektsskatt for bedrifter med virksomhet /fast driftsted i Sverige

Utenlandske bedrifter med fast driftsted skal betale inntektsskatt i Sverige. Men hva anses som et fast driftsted?

Dersom bedriften din har et fast driftssted i Sverige skal du betale skatt av inntekter fra næringsvirksomheten. Med bedrift menes både selvstendige næringsdrivende og juridiske personer (for eksempel aksjeselskap).

Den nordiske trekkavtalen definerer "fast driftsted" som et fast forretningssted der bedriften helt eller delvis utøver virksomhet. Følgende er eksempler på fast driftsted:

  • sted der firmaet har sin ledelse
  • filial
  • kontor
  • fabrikk
  • verksted
  • bergverk, olje- eller gasskilde, stenbrudd eller ethvert annet sted hvor naturresurser utvinnes

Er du fortsatt usikker på om du omfattes av regelverket for fast driftsted? Skatteverket kan vurdere om din virksomheten blir skatteskyldig i Sverige eller ikke. Kontakt Skatteverket Utland på telefon +46 8 564 851 60.

Les mer om fast driftsted på Skatteverket.se Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta