Din veiviser til relevant informasjon.

Næringsvirksomhet
Arbeidsgiver
Sist oppdatert: 2022-01-28

Utstasjonerte arbeidstakere skal registreres

Når en norskboende arbeidstaker skal utstasjoneres for å yte tjenester i Sverige skal arbeidsgiveren registrere dem hos svenske Arbeidsmiljöverket. Det er viktig at utstasjoneringen registreres før arbeidstakeren begynner å jobbe i Sverige.

En «utstasjonering» er når en utenlandsk arbeidsgiver sender en arbeidstaker for å utføre tjenester i et annet land under en begrenset tid. Begrenset tid innebærer at det skal finnes en start- og sluttdato for når tjenestene skal utføres. En utstasjonering må registreres senest når arbeidstakeren begynner å jobbe i Sverige.

Les mer om ustasjonering hos Arbeidsmiljöverket. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Ved ustasjonering gjelder svenske lover og regler

Når arbeid foregår i Sverige skal dere som arbeidsgivere følge svenske lover og regler for arbeidsmiljø, diskriminering, arbeidstider, ferie, foreldrepermisjon og skatt.

Arbetsmiljöverket Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. er kontaktmyndighet for utstasjonering i Sverige. De veileder om lover og regler som gjelder i Sverige for utstasjonerte arbeidstakere. Her finner du informasjon om avtaler og kontaktinformasjon til arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Les mer om arbeidstakerens rettigheter og plikter her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

 

EU-regler for ustasjonering

Den utenlandske arbeidsgiveren skal følge EU-regler for utstationering dersom:

  • din bedrift har en avtale med en forretningspartner i ett EU-land og dine ansatte skal yte tjenester der i en viss periode.
  • du sender dine ansatte til en virksomhet i et EU-land som du selv driver.

Mer om EU/EØS regler for utstationering

Regelverket om utstasjonering er felles for EU og EØS. Det skal styrke utstasjonerte arbeidstakeres rettigheter samt forenkle for mennesker som jobber utenlands og bedrifter som tilbyr tjenester på tvers av grenser. Regelverket sikter også til å motvirke sosial dumping. Dette innebærer at bedrifter ikke skal kunne utnytte forskjeller i arbeids- og ansettelsesvilkår for å vinne konkurransefordeler.

  • "Det ska finnas ett gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, dvs. en mottagare av tjänster i Sverige".
  • "Det finns ingen bortre tidsgräns för hur lång en utstationering får vara. En person kan åka hem på helgen och komma åter inom ramen för samma utstationering och utstationering kan vara ett år eller mer. Men viktigt är att det ska vara en arbetstagare som vanligen arbetar i ett annat land och utför arbete i Sverige en begränsad tid. Om arbetstagaren har en anställning med uppgifter i Norge normalt sett, men placeras i Sverige t.ex. ett år, så är kriterierna uppfyllda. Men om denne inte hade någon tjänst i Norge utan anställdes direkt för att arbeta i Sverige så är kriterierna inte uppfyllda. Inte heller om det finns något slutdatum och ingen avsikt att återvända till Norge."

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss:

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta