Din veiviser til relevant informasjon.

Næringsvirksomhet
Arbeidsgiver
Sist oppdatert: 20.06.2023

Utstasjonerte arbeidstakere skal registreres

Når din norskboende ansatt skal utstasjoneres for å yte tjenester i Sverige skal du som arbeidsgiver registrere dem hos svenske Arbeidsmiljöverket. Det er viktig at utstasjoneringen registreres før arbeidstakeren begynner å jobbe i Sverige.

En «utstasjonering» er når en arbeidsgiver sender en eller flere av sine arbeidstakere for å utføre tjenester i et annet land under en begrenset periode. Begrenset periode vi si at det finnes en start- og sluttdato for når tjenestene skal utføres. En utstasjonering til Sverige må registreres senest på startdatoen for oppdraget.

Les mer om ustasjonering hos Arbeidsmiljöverket. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Ved utstasjonering gjelder svenske lover og regler

Når arbeid foregår i Sverige skal du som arbeidsgiver følge svenske lover og regler for arbeidsmiljø, diskriminering, arbeidstider, ferie, foreldrepermisjon og skatt.

Arbetsmiljöverket Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. er kontaktmyndighet for utstasjonering i Sverige. De kan veilede deg om lover og regler som gjelder for utstasjonerte arbeidstakere i Sverige. På deres nettsider finner du også informasjon om avtaler og kontaktinformasjon til arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Les mer om arbeidstakerens rettigheter og plikter her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


EU-regler for utstasjonering

Når du sender personal på oppdrag i Sverige så skal du følge EU-regler for utstasjonering. Dette gjelder både når:

  • din bedrift har en avtale med en forretningspartner i Sverige og dine ansatte skal yte tjenester hos denne partneren i en viss periode.
  • du sender dine ansatte til en virksomhet i Sverige som du selv driver.

Mer om EU/EØS regler for utstasjonering

Regelverket om utstasjonering er felles for EU og EØS. Det skal styrke utstasjonerte arbeidstakeres rettigheter samt forenkle for mennesker som jobber utenlands og bedrifter som tilbyr tjenester på tvers av grenser. Regelverket sikter også til å motvirke sosial dumping. Dette innebærer at bedrifter ikke skal kunne utnytte forskjeller i arbeids- og ansettelsesvilkår for å vinne konkurransefordeler.

Det finnes ingen begrensning når det gjelder utstasjoneringens varighet. Arbeidstakeren kan reise hjem til Norge i helgene og komme tilbake til Sverige innenfor rammen av samme utstasjonering. Det som er viktig for at ustasjoneringen skal være i henhold til EU/EØS regler for ustasjonering er:

  • at arbeidstakeren vanligvis jobber i Norge (eller et annet land enn Sverige) og at de gjorde det også før utstasjoneringen.
  • at arbeidstakerens oppdrag i Sverige har en start- og sluttdato.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta