Din veiviser til relevant informasjon.

Privat
Arbeidstaker
Sist oppdatert: 13.12.2022

Vi har utviklet en sjekkliste for deg som skal returnere til Norge når arbeidsforholdet i Sverige opphører.

Søk om attest U1

Dersom du er medlem i en svensk A-kassa er det viktig at du søker om å få overført dine rettigheter til dagpenger dersom du går over i arbeidsløshet i Norge. Dette gjør du med attest U1. Ta kontakt med din A-kassa, så hjelper de deg.

Hvis du ikke har vært medlem i en A-kassa, så er det Alfakassan Lenke til et annet nettsted. som skal kontaktes for å få utstedt attest U1.

Gi beskjed til svenske etater

Du ska informere Försäkringskassan når du flytter til et annet land slik at de kan utrede om du fortsatt skal være forsikret i Sverige. Å være forsikret i Sverige innebærer at du kan få erstatning fra Försäkringskassan for eksempel dersom du blir syk.

Skal du oppholde deg i Norge i minst ett år skal du også melde ifra til Skatteverket ettersom det kan påvirke din folkeregistrering (folkbokföring).

Husk å få arbeidsattest fra arbeidsgiver

Etter avsluttet arbeidsforhold bør du be arbeidsgiveren din om en attest for å dokumentere arbeidsforholdets varighet, din erfaring, mm.

Meld ifra til NAV hvis du er arbeidsledig

Er du arbeidsledig da du kommer tilbake til Norge skal du melde deg hos ditt lokale NAV-kontor Lenke til et annet nettsted. Undersøk hva som gjelder for deg.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Inloggade ser detta