Din veiviser til relevant informasjon.

Det nordiske grenshinderarbeidet

Det finns många olika samarbetsavtal mellan de nordiska länderna, avtal som underlättar för nordbor att till exempel flytta, jobba och studera i de nordiska länderna. Trots alla avtal händer det då och då att människor kommer i kläm när det gäller frågor kring exempelvis a-kassa, socialförsäkring och skatt.

Grensetjänsten er en aktiv aktør i det felles nordiske grensehindre­sarbeidet, der øvrige informasjonstjenester og grensekomiteer inngår. Nordisk Ministerråd samordner dette arbeidet og fungerer også som sekretariat for Grensehinderrådet. Grensehinderrådet er et politisk tilsatt organ, som har fått de nordiske regjeringenes oppdrag, å øke den frie rørligheten i Norden, for enkeltpersoner og bedrifter.

Grensehindre i Norden

Prosessen med å fjerne grensehindre i Norden handler om å skape et mer åpent Norden. Det skal være mulig å flytte, pendle, studere og drive virksomhet på tvers av landegrensene i Norden, uten at en risikerer å havne i en gråsone eller bli hindret av uklare lover og regler. Et åpent Norden gagner alle parter.

Les mer om grensehindre i Norden Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Inloggade ser detta