Din veiviser til relevant informasjon.

Privat
Arbeidstaker
Sist oppdatert: 28.10.2022

Skatt når du jobber i Sverige for en norsk arbeidsgiver

Når du jobber i Sverige for en norsk arbeidsgiver er det flere forhold som påvirker skatteplikten din. Blant annet: om du får lønn fra Sverige eller Norge, hvor lenge du oppholder deg i Sverige og hvorvidt du er utsendt eller utleid av din norske arbeidsgiver.

Skatteplikt når du jobber i Sverige i 183 eller færre dager

Du regnes som "utsendt" arbeidstaker når din arbeidsgiver i Norge sender deg for å jobbe for dem i et annet land. Du skal ikke betale skatt til Sverige dersom alle disse tre punkterne gjelder for deg:

 • Du oppholder deg i Sverige i sammenlagt 183 dager eller mindre i løpet av 12 måneder.
 • Du er ansatt av en bedrift som ikke er svensk.
 • Bedriften har ikke et fast driftssted i Sverige. Arbeidsgiveren din bør utrede hva som anses som et fast driftsted i Sverige.

Så lenge du ikke overskrider dine 183 dager så leverer du skattemelding kun til Norge som vanlig. Husk:

 • det er 183 oppholdsdager i Sverige og ikke arbeidsdager som gjelder.
 • oppholdsdagene følger deg som person - uansett arbeidsgiver.

Les om 183-dagersregelen på Skatteverket.se Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les på Skatteverkets nettsider om hva som gjelder når du er bosatt utenfor Sverige men jobber i Sverige for en utenlandsk arbeidsgiver  Lenke til et annet nettsted.

Hos NAV kan du få informasjon om hva som skjer med medlemskapet i folketrygden hvis du er utsendt til Sverige på jobb Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

det kreves ikke skatteregistrering ved 183-dagersregelen

183-dagersregelen beskrives i SINK-lovverket (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). Du og din arbeidsgiver vurderer selv om regelen gjelder for deg. Dere trenger ikke å få et vedtak fra Skatteverket.

Les mer om egenvurdering av 183-dagersregelen gyldighet på Skatteverkets nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Skatteplikt når du er utleid til en oppdragsgiver i Sverige

Fra 1 januar 2021 gjelder ikke lenger 183-dagers regelen for utleie av arbeidskraft. Når du er utleid av din norske arbeidsgiver til en svensk arbeidsgiver har du altså skatteplikt i Sverige.

unntak fra skatteplikt når du er utleid til kortere oppdrag

Når du er utleid til å utføre korte oppdrag for en oppdragsgiver i Sverige er du ikke nødvendigvis skattepliktig i Sverige. Unntaket forutsetter at arbeidet:

 • utføres i løpet av maksimalt 15 dager i strekk
 • ikke overstiger sammenlagt 45 dager i løpet av et kalenderår (ordinære arbeidsdager, ikke helg mm.).

Les mer om hva som gjelder når du er bosatt og ansatt i Norge og jobber i Sverige uten at arbeidsgiveren din har et fast driftsted der | Skatteverket Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Skatteplikt når du er bosatt i Sverige og jobber for en norsk arbeidsgiver

Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler for deg som er bosatt i Sverige og jobber for en utenlandsk arbeidsgiver som ikke har et fast driftsted i Sverige. Regelen tilsier at du er pliktet til å betale skatt til Sverige av lønn og annen godtgjørelse for arbeid som utføres i Sverige.

Regelen gjelder alle typer arbeid i Sverige. Den gjelder også for deg som vanligvis jobber i Norge men som på grunn av Corona-pandemien jobber fra din bolig i Sverige.

Les mer hos Skatteverket:

Dersom du er bosatt i Sverige og jobber for en utenlandsk arbeidsgiver som ikke har fast driftsted i Sverige. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

 

Unntak for offentlige ansatte som utfører arbeid i Sverige

Jobber du i Sverige på oppdrag fra en offentlig arbeidsgiver i Norge? Da skal du betale skatt på lønn, pensjon og annen godtgjørelse i det landet som utbetaler godtgjørelsen.

Guide om skatt og folkeregistrering for deg som er ny i Sverige og skal begynne å jobbe her | Skatteverket Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Skattskyldigheten

 • Vistelsedagar
 • Dagpendlar (blir aldrig 183)/ veckopendlar (övernattning)
 • Din arbetsgivare (fast driftställe, offentlig)
 • Du behöver känna till din situation. Får du lön ifrån Sverige eller Norge.
 • Avräkning i Norge för svensk SINK-skatt.
 • Ha koll på dina 183 dagar. allt som vanligt, norsk deklaration.
 • Hur länge du är i Sverige och om du är uthyrd.