Din veiviser til relevant informasjon.

Privat
Arbeidstaker
Sist oppdatert: 17.01.2022

Folketrygd når du jobber i to land

Folketrygden – socialforsäkring på svensk – gir økonomisk støtte ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, og mange andre livssituasjoner. Du kan bare være være medlem i folketrygden i ett land av gangen. Dersom du bor i Norge og jobber i både Norge og Sverige skal NAV fastsette hvor du skal være medlem i folketrygden.

Er du usikker på hvor du bør være sosialforsikret? Ta kontakt med NAV Internasjonalt for å søke om et A1-sertifikat for å fastsette hvor du ska være medlem i folketrygden.

Medlem i folketrygden i Norge

Hvis du mottar et A1-sertifikat fra NAV Internasjonalt betyr det at du skal være medlem i folketrygden i Norge. Du skal da betale trygdeavgift til Norge av lønn som du mottar fra svensk arbeidsgiver. Ta kontakt med Skatteetaten for mer informasjon om innbetaling av trygdeavgift.


Medlem i folketrygden "Socialförsäkring" i Sverige

Når du er medlem i den svenske folketrygden skal du kontakte Försäkringskassan først når du er i behov av støtte, for eksempel ved sykdom eller graviditet. Vær oppmerksom på at du har andre rettigheter og krav i Sverige enn i Norge, for eksempel når du uteblir fra jobb på grunn av sykdom eller syke barn.

I Sverige dekker flere offentlige etater de samme funksjonene som NAV alene dekker i Norge. Ved trygdespørsmål rundt jobb og arbeidsløshet vil du for eksempel komme i kontakt med både Försäkringskassan og Arbetsförmedlingen.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta