Din veiviser til relevant informasjon.

Næringsvirksomhet
Sist oppdatert: 2022-04-27

Skatt og trygd for deg som er selvstendig næringdrivende i Sverige

En selvstendig næringsdrivende i Norge er en som livnærer seg gjennom et enkeltpersonforetak eller annet personlig foretak. Du som er bosatt i Norge og bedriver selvstendig næringsvirksomhet i Sverige er selv ansvarlig for å håndtere og betale inn riktig skatt samt å sørge for at du har nødvendige forsikringer.

Forslag til videre lesning

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss:

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta