Din veiviser til relevant informasjon.

Næringsvirksomhet
Sist oppdatert: 05.09.2023

Skatt og trygd for deg som er selvstendig næringdrivende i Sverige

En selvstendig næringsdrivende i Norge er en som livnærer seg gjennom et enkeltpersonforetak eller annet personlig foretak. Du som er bosatt i Norge og bedriver selvstendig næringsvirksomhet i Sverige er selv ansvarlig for å håndtere og betale inn riktig skatt samt å sørge for at du har nødvendige forsikringer.

På den nordiske informasjonsportalen Nordisk eTax kan du lese mer om hva du bør tenke på som norsk selvstendig næringsdrivende på jobb i Sverige.

Les om medlemskap i norsk folketrygd og skattemelding når du jobber i Sverige:

Bor du i Norge og skal utføre arbeid som selvstendig næringsdrivende i et annet nordisk land? (nordisketax.net) Lenke til et annet nettsted.

Les om dine plikter når du jobber i Sverige, for eksempel registrerings- og rapporteringsplikt:

Bor du i et annet nordisk land og skal utføre arbeid som selvstendig næringsdrivende i Sverige? (nordisketax.net) Lenke til et annet nettsted.


Slippe dobbel beskatning

Du skal betale skatt i Sverige når du har fast driftssted i Sverige. Be om oppgjør i begge land for å slippe dobbel beskatning. Når du leverer skattemelding i to land, er det en risiko for at du blir krevd for skatt i begge land. Derfor er det viktig at du får tilgang til et oppgjør i skattemeldingen (og foreløpig skattemelding) som viser hvilke inntekter du betaler skatt for i begge land.

Summen av skattene dine skal aldri overstige nivået som gjelder i det landet der du har full skatteplikt Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Kontakt Skatteetaten for personlig service.

Forslag til videre lesning

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta