Din veiviser til relevant informasjon.

Privat
Pensjonist
Sist oppdatert: 03.10.2022

Pensjonist i Sverige

Bor du i Sverige og får pensjon fra Norge? Da er det viktig å vite hvilket land du skal skatte til.

Dersom du mottar offentlig pensjon eller uføreytelser kun fra Norge skal du betale trygdeavgift til Norge. Når du er skattemessig bosatt i Norge, er det Skatteetaten som trekker trygdeavgiften. Hvis du er skattemessig emigrert er det NAV som trekker den.

Dersom du mottar offentlig pensjon/uføreytelser både fra Norge og Sverige, skal du ikke betale trygdeavgift til Norge.

Pensjonister/uføretrygdede skal heller ikke betale trygdeavgift til Norge dersom de utfører arbeid eller næringsvirksomhet i Sverige.

Pensjonister som er bosatt i Sverige og som på grunn av lønn eller pensjon fra Norge må levere skattemelding til Skatteetaten i Norge, skal ikke ta med den svenske pensjonen på norsk skattemelding.
På nettsiden Nordisk eTax kan du lese viktig informasjon om dette. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Dersom du er bosatt i Norge og har uførepensjon fra Sverige ("sjukersättning"), må du søke om alderspensjon fra Sverige når du fyller 65 år.

Bor i Norge – søker pensjon fra utlandet - nav.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Melde flytting

Har du tidligere bodd/jobbet i Sverige og er bosatt i Norge er det viktig å huske at du må informere om din nye adresse til svenske Skatteverket dersom du flytter innenfor Norge.

Skjema Samordningsnummer-kontaktadresse Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Skjema Ny adress/röstlängd för utvandrad Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta