Din veiviser til relevant informasjon.

En viktig funksjon Grensetjänsten har, er å løse hindre/problem som er relatert til grense­overskridende aktiviteter.

Nordisk Ministerråd samordner dette arbeidet og fungerer også som sekretariat for Grensehinderrådet. Grensehinderrådet er et politisk tilsatt organ, som har fått de nordiske regjeringenes oppdrag, å øke den frie rørligheten i Norden, for enkeltpersoner og bedrifter.