Din veiviser til relevant informasjon.

Næringsvirksomhet
Arbeidsgiver
Sist oppdatert: 08.02.2022

Norsk arbeidsgiver som ønsker å ansette svenskboende

Om du som norsk arbeidsgiver vil rekruttere arbeidskraft fra Sverige kan du gjøre det via det såkalte Eures-nettverket, et samarbeid mellom arbeidsmarkedsorganisasjoner i Europa, blant andre NAV i Norge og Arbetsförmedlingen i Sverige. Ta rede på om den ansatte arbeder i både Sverige og Norge samtidig.

Å rekruttere via Eures-netttverket er den vanligste måten å rekruttere svenskboende over grensen til Norge. Henvend deg til Grensetjänsten eller NAV Eures Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. for å få veiledning og støtte i ditt rekrutteringsarbeid. Vi kan for eksempel hjelpe deg å utforme din rekrutteringsannonse

EURES (European Employmnet Services) er et samarbeide mellom EU-kommisjonen og de offentlige arbeidsmarkedene i EU/EØS-landene og Sveits. Målet er å fremme fri flyt av arbeidskraft mellom landene. I Norge er Eures en del av NAV.

NAV Eures Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. hjelper deg og ditt firma med hva som er viktig å tenke på når du skal rekruttere fra utlandet. Eures-rådgiverne fungerer som døråpnere til det utenlandske arbeidsmarked.

Vil du ha mer informasjon eller hjelp fra NAV Eures Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..Du kan også kontakte NAV Servicecenter Eures på telefon 75 42 64 04 eller eures@nav.no.

Hvor skal den ansatte skatte?

Er en svenskansatt skattepliktiig i Sverige, til tross for arbeid i Norge, trenger dere registrering som arbetsgiver i Sverige. Det kan f.eks. handle om en person som regnes som grensegjenger eller at Försäkringskassan har bestemt at en persons sosiale avgifter skal til Sverige.

Norske firmaer som skal registreres som arbeidsgivere i Sverige henvender seg til Skatteverket Utland i Stockholm.

Adresse till Skatteverket, Stockholm:

Skatteverket
Utlandsskattekontoret
SE-106 61 Stockholm
Sverige
Fax: +46 10-574 18 11
Tel: +46 8 564 851 60

Tilhørighet av sosialforsikring

Undersøk om ansatte som ansettes fra Sverige, arbeider i to land. Hvis ansettelse eller næringsvirksomhet eksisterer i Sverige parallelt med ansettelse i Norge skal Försäkringskassan avgøre tilhørighet av sosialforsikring for arbeidstakeren. Be arbeidstakeren om bekreftelse A1 fra Försäkringskassan.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta