Din veiviser til relevant informasjon.

Mentala gränshinder - framsida rapport

En studie av hur norska och svenska företagare erfar och uppfattar arbete över gränsen. På uppdrag av Interrergprojektet ”Gränsmöjligheter". Studien har utarbetats av Øresundsinstituttet i samarbete med Lunds universitet. Omslagsfoto: Øresundsinstituttet Januari 2018

Att göra affärer mellan Sverige och Norge lockar många företagare i båda länderna. Utbytet av varor och tjänster över gränsen har pågått långt tillbaka genom historien, och vi är en av varandras allra viktigaste handelspartners. Många företag väljer sitt närmaste grannland som sin första exportmarknad.

"Steget känns inte så långt för att göra affärer över gränsen"

Mellan Sverige och Norge finns många likheter. Det gör att steget inte känns så långt för att göra affärer över gränsen. Men även om språk och kultur är lika finns det mycket som skiljer oss åt. Att det ena landet är medlem i EU och det andra inte är det, är en viktig faktor till varför det inte går att förbereda sig mindre inför en etablering i grannlandet, än vad man skulle ha gjort i ett mer fjärran land.

Rapport från Interregprojektet Gränsmöjligheter (2016–2019)

Inom Interregprojektet Gränsmöjligheter (2016–2019) genomfördes en undersökning av vilka mentala gränshinder som hindrar företag att göra affärer över gränsen mellan Sverige och Norge.

Undersökningen resulterade i en rapport som detaljerat går in på bland annat hur vi påverkas i våra beslut av vårt samhälle, umgänge, vår historia och formella gränshinder.