Din veiviser til relevant informasjon.

Privat
Arbeidstaker
Sist oppdatert: 16.01.2022

Jobbe i Sverige – skatte til Norge eller Sverige?

Det er det svenske Skatteverket som utreder hvor du er skattepliktig. Det er mange forhold som påvirker utredningen: hvor du bor, hvor du skal jobbe, om du skal flytte eller pendle, om du har norsk eller svensk arbeidsgiver, om du betegnes som grensegjenger, mm.

Skatteregistrering i landet der du er skattepliktig

Når du skal jobbe i Sverige er det viktig å vite om du har full eller begrenset skatteplikt til Norge og/eller Sverige. Du skal skatteregistrere deg i det landet, evt begge land, der du har skatteplikt.


Forhold som påvirker skatteregistrering

Svensk eller norsk arbeidssgiver

Hovedregelen er at du skal betale inntektsskatt der arbeidet utføres.

Det finnes noen unntak:

Mer informasjon om skatteplikt når du skal jobbe i Sverige for norsk eller svensk arbeidsgiver finner du hos Nordisk eTax: Arbeid i annet land Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Bosted i Sverige eller Norge

Dersom du flytter til Sverige for å jobbe eller har fast opphold eller vesentlig tilknytning til Sverige er du fullt skattepliktig til Sverige. Det finnes unntak for deg som er grensegjenger.


Privat eller offentlig arbeidsgiver

Hvorvidt du er ansatt av en privat eller offentlig arbeidsgiver i Sverige påvirker din skatteplikt. Les om særskilte regler for deg som jobber som offentlig ansatt. Åpnes i nytt vindu.


Oppholdstid i Sverige

Hvor lenge du oppholder deg i Sverige har konsekvenser for din skatteplikt. Du som pendler eller jobber i Sverige på oppdrag fra en norsk arbeidsgiver bør derfor gjøre deg kjent med gjeldende tidsgrenser når du skal jobbe i Sverige Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..


Jobb i både Norge og Sverige

De nordiske landene har en felles skatteavtale for å unngå at borgere blir dobbeltbeskattet når de jobber i flere land. Les mer på vår side om skatt når du jobber i to nordiske land


Hvor mye skatt skal du betale?

Er du fullt skattepliktig i Sverige så kan du undersøke hvor mye skatt du skal betale på Skatteverkets nettsted.
Eksempler på skatteberegning hos Skatteverket Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Ikke EU/EØS medborger?

Du som kommer fra land utenfor EU/EØS, må ha tillatelse for å kunne jobbe i Sverige.

Mer informasjon om dette kan du få hos Migrationsverket Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.som behandler disse sakene.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta