Din veiviser til relevant informasjon.

Privat
Arbeidstaker
Sist oppdatert: 17.01.2022

Dagpenger når du er arbeidsledig i Sverige

Det er ulike rutiner for økonomisk støtte ved arbeidsledighet i Norge og Sverige. Når du er ansatt i Sverige kan du skaffe en frivillig arbeidsledighetsforsikring, en "A-kassa", for å sikre deg inntektsbaserte dagpenger ved arbeidsledighet.

De fleste som jobber i Sverige er dekket av en grunnforsikring som sikrer deg et grunnbeløp dersom du blir arbeidsløs. Mange velger allikevel å bli medlem i en "A-kassa". Som medlem i en A-kassa kan du søke inntektsbaserte dagpenger dersom du blir arbeidsledig.

Informasjon om A-kassa finner du her www.sverigesakassor.se Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. 

Bosatt i Norge med jobb i Sverige

Som norskbosatt og ansatt i Sverige har du en grunnforsikring som gir deg mulighet til å søke dagpenger i Norge dersom du skulle bli arbeidsledig i Sverge. Søknad om dagpenger skjer hos NAV.

Kontakt NAV i din hjemkommune og undersøk hva som gjelder for deg dersom du skulle bli arbeidsledig i Sverige og fortsatt er bosatt i Norge.

Søk arbeidsledighetstrygd i landet du bor i dersom du blir arbeidsledig (finnes noen unntak)

  • Hvis du blir arbeidsledig fra en stilling i Sverige og bor i Norge, kan du søke dagpenger i Norge.
  • Hvis du har flyttet til Sverige og folkeregistrert deg der skal du melde fra til Arbeidsformidlingen dersom du blir arbeidsledig. Er du medlem i en A-kassa skal du også ta kontakt med dem.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inkomstförsäkring kan man få utöver a-kassan om man är medlem i Fackföreningens inkomstförsäkring.