Din veiviser til relevant informasjon.

Næringsvirksomhet
Arbeidsgiver
Sist oppdatert: 05.02.2024

Midlertidig utsendt arbeidstaker (folketrygd og A1)

Skal du som arbeidsgiver sende en ansatt til å utføre et oppdrag i Sverige? Da skal du søke om A1-attest for å avklare om den ansatte skal fortsette å være medlem i den norske folketrygden. Man kan bare tilhøre folketrygden i ett land av gangen. Det er til dette landet at du som arbeidsgiver skal betale trygdeavgifter.

For å utrede om arbeidstakeren din forblir medlem i den norske folketrygden når de jobber i Sverige benytter du deg av den digitale tjenesten Søknad om A1 for utsendte arbeidstakere innen EØS/Sveits Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Hvis arbeidstakeren ikke kan, eller ikke ønsker å søke digitalt, og heller ikke har gitt fullmakt, kan dere sende søknaden i posten. Arbeidstakeren sender et eget skjema, arbeidsgiver sender eget.

Tjenesten forvaltes av Altinn og skjemaet sendes til NAV. For å fylle i skjemaet kreves opplysninger fra både arbeidsgiveren og arbeidstakeren, men arbeidsgiver kan fylle i hele skjemaet dersom de har fullmakt fra den ansatte som skal jobbe i Sverige.

Som hovedregel er man omfattet av trygdelovgivningen i det landet der man utfører arbeid. Dette gjelder selv om man er norsk statsborger, betaler skatt til Norge og har norsk adresse.

Under visse omstendigheter kan en arbeidstaker beholde sitt medlemskap i den norske folketrygden når de skal sendes til Sverige for å utføre et oppdrag. Det gjelder når arbeidstakeren:

  • er omfattet av norsk trygdelovgivning før de reiser til Sverige.
  • forblir ansatt av den norske bedriften mens de jobber i Sverige.
  • ikke jobber i Sverige i lenger enn 24 måneder.

Flere krav og rettigheter knyttet til medlemskap i folketrygden når du jobber i utlandet finner du på NAVs nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..


Skjema og digitale tjenester

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta