Din veiviser til relevant informasjon.

Næringsvirksomhet
Arbeidstaker
Arbeidsgiver
Sist oppdatert: 07.02.2024

Skattetrekk når norskansatte jobber i Sverige

Jobber dine ansatte i Sverige uten at bedriften har et fast driftsted der? Hovedregelen tilsier at du som arbeidsgiver da skal trekke og betale skatt av deres lønn til Sverige. Dette er en hovedregel med flere unntak, så det er viktig å sette seg inn i hva som gjelder for din bedrift og dine ansatte.

Fra og med 1 januar 2021 gjelder nye regler for utenlandske arbeidsgivere uten fast driftsted i Sverige. Du som arbeidsgiver i Norge med ansatte som jobber i Sverige er nå pliktet til å trekke svensk skatt fra lønn og annet godtgjørelse for arbeid som er utført i Sverige.

Regelen gjelder alle typer arbeid i Sverige.

Det finnes flere unntak til skatteplikten - se lenger ned på siden.

Hvor mye skatt skal arbeidsgiver trekke?

Som arbeidsgiver i Norge skal du trekke og betale 30% skatt til Sverige av lønn og godtgjørelse for arbeid som er utført i Sverige. Skatten trekkes som forskuddsskatt. Denne prosentsatsen gjelder med mindre du har et vedtak fra Skatteverket om en annen ordning.

Skatt av lønn når ansatte er utleid til svensk arbeidsgiver

Når du som arbeidsgiver i Norge leier ut eller på annen måte stiller en ansatt til disposisjon for en svensk oppdragsgivers virksomhet anses det som utleie av arbeidskraft. Her gjelder hovedregelen: du skal trekke og betale inntektsskatt av den ansattes lønn til Sverige.

Hva regnes som utleie av arbeidskraft? | Skatteverket Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Hos Skatteverket finner du mer informasjon om hva som gjelder når du er utenlandsk arbeidsgiver med ansatte som jobber i Sverige:

 

Unntak 1: Unntak fra skatteplikt ved utleie av personal til korte oppdrag i Sverige

Når dine ansatte er utleid til å utføre korte oppdrag for en oppdragsgiver i Sverige gjelder ikke skatteplikten som er nevnt ovenfor. Unntaket forutsetter at arbeidet:

  • utføres i løpet av maksimalt 15 dager i strekk
  • ikke overstiger sammenlagt 45 dager i løpet av et kalenderår (ordinære arbeidsdager).

Les om unntak fra skatteplikt ved utleie av arbeidskraft | Skatteverket Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Unntak 2: Unntak fra skatteplikt i henhold til 183-dagarsregelen

Under visse forutsetninger kan ansatte som bor i Norge og som jobber i Sverige bli midlertidig unntatt fra skatteplikten så lenge:

  • de oppholder seg i Sverige i 183 dager eller mindre i løpet av en tolvmåneders periode
  • en utenlandsk arbeidsgiver (feks norsk) betaler lønn og annen godtgjørelse
  • lønn og annen godtgjørelse ikke belaster et fast driftsted som arbeidsgiveren har i Sverige

183-dagersregelen beskrives i SINK-lovverket (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). Du vurderer selv om regelen gjelder for deg og dine ansatte som jobber i Sverige. Du trenger ikke å få et vedtak fra Skatteverket.

Fra 1 januar 2021 gjelder ikke lenger 183-dagers regelen for utleie av arbeidskraft, med mindre det er korte oppdrag som beskrevet lenger opp.

Unntak fra plikten til skattetrekk | Skatteverket Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Du må vite hva som gjelder for dine ansatte som jobber i Sverige

Husk at dine ansatte har ulike forutsetninger og at dette påvirker deres skatteplikt. Som arbeidsgiver bør du vite hva som styrer skatteplikten i Sverige. Du bør også vite hvor mange dager hver arbeidstaker har oppholdt seg i Sverige – også før de har inngått et arbeidsforhold med din bedrift.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Gör om sidan och börja informera om SINK.