Din veiviser til relevant informasjon.

Privat
Arbeidstaker
Pensjonist
Sist oppdatert: 13.05.2022

Folkeregistrering-melde flytting

Flytter du til Sverige for en kort periode eller permanent? Da skal du ta kontakt med det lokale Skatteverket-kontoret på stedet du flytter til.

Du trenger ikke lenger å melde flytting fra din bosteds­kommune i Norge. Du skal derimot folkeregistreres hos Skatteverket i Sverige. Ta med gyldig pass som legitimasjon.

Når du har inntekt fra Norge og flytter til Sverige

Dersom du har inntekt fra et annet land når du flytter til Sverige skal du ta kontakt med Skatteverket Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. Du kan bli forpliktet til å betale skatt i Sverige av din inntekt fra Norge.

Dette gjelder også for deg som mottar pensjon eller andre utbetalinger fra NAV når du flytter til Sverige.

Skyldighet att betala skatt | Skatteverket Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Når du vil flytte til Sverige og finne en jobb

Svenske myndigheter har utviklet startguiden Flytta till Sverige Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. for deg som skal flytte til Sverige for å jobbe. Her finner du informasjon om hvordan du kan finne en jobb, hvilke rettigheter og plikter du har som arbeidstaker i Sverige samt annen relevant informasjon. På nettstedet kan du velge mellom engelsk og svensk språk.

Kildereferanser

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta