Din veiviser til relevant informasjon.

Næringsvirksomhet
Bedrift
Arbeidsgiver
Sist oppdatert: 26.01.2022

Tollærenden, speditører

Når firmaet ditt skal importere eller eksportere varer eller annet som er momspliktig til Norge, skal det introduseres for tollen. Et spedisjonsfirma kan ordne alle tollærendene for firmaet ditt. 

Et spedisjonsfirma kan ordne alle tollærendene for firmaet ditt. Vil du ikke sette deg inn i hele prosessen eller informere om de system som kreves for at du som firmaeier kan transportere varer over grensen, så går det an å bruke speditører for å løse hele kjeden av tollærender. Å overføre varer eller materiell over grensen til Norge krever at de introduseres for tollen og at moms betales.

Når firmaet ditt skal importere eller eksportere varer eller annet som er momspliktig til Norge, skal det introduseres for tollen. En speditør tar for eksempel hånd om:

  • Dokumenthåndtering
  • Utfylling av blanketter
  • Holde rede på lover og regler
  • Tollprosedyrer
  • Moms

Feil opplysninger i tolldeklarasjonen kan lede til at deklarasjonen avvises av tolldatasystemet, TDS. For å være sikker på at deklarasjonen skal gå gjennom er det viktig å gjøre dette rett fra begynnelsen. Et spedisjonsfirma har mulighet til å ordne alt elektronisk og har derfor mulighet å forkorte administrasjonstiden. Selvsagt kan du gjøre alt selv. Ta i tilfelle kontakt med tullen/tollen for å finne ut hva som gjelder for akkurat deg. Søk etter spedisjon på internet så finner du spedisjonsfirmaer i nærheten av deg.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta