Din veiviser til relevant informasjon.

Næringsvirksomhet
Arbeidsgiver
Sist oppdatert: 26.01.2022

ID-kort för personal på byggarbetsplatser

Alla byggarbetsplatser ska anmälas till Skatteverket före byggstart och alla som är verksamma på en byggarbetsplats ska registrera sin närvaro i en elektronisk personalliggare som byggherren tillhandahåller.

För att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen i Sverige gäller från 1 januari 2016 lagkrav på elektroniska personalliggare i byggbranschen. Elektronisk personalliggare ska finnas på alla byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs.

Den nya lagen innebär bland annat att samtliga personer verksamma på en byggarbetsplats ska registrera sin närvaro. Det är byggherren som ansvarar för att personalliggare finns på byggarbetsplatsen.

Regeln gäller inte om en privatperson bygger för privat bruk eller om den sammanlagda arbets- och materialkostnaden för byggverksamheten på en viss byggarbetsplats beräknas bli högst fyra prisbasbelopp (för närvarande cirka 180 000 kr) exklusive moms.

ID06 -kort för identifiering av personer på byggarbetsplatsen

ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare.

Läs mer om ID06-systemet hos Byggföretagen. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Byggherren ska ha elektronisk personalliggare

Byggherren ska anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket innan byggverksamheten påbörjas. Det gör du enklast via Skatteverkets hemsida Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Läs mer om personalliggare i byggbranschen på Skatteverkets hemsida. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Det är även byggherrens ansvar att skaffa nödvändig utrustning som gör det möjligt att föra elektronisk liggare.

Meddela Skatteverket när du avslutar byggverksamheten på byggarbetsplatsen och om någon uppgift ändras.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta