Din veiviser til relevant informasjon.

Historisk sett har det alltid vært stor aktivitet over grensen mellom Norge og Sverige. Det har vært livlig handel og mye pendling på tvers av riksgrensen i alle år. Sverige er en av Norges viktigste handelspartnere og tvers om. Grensen mellom Norge og Sverige er den lengste landegrensen i Europa.
Den strekker seg over 161 mil fra nord til sør. Dessuten er dette også EU:s yttergrense.