Din guide till relevant information.

Grensetjänsten Norge-Sverige är ett gränsöverskridande samarbete för att underlätta ekonomisk aktivitet och tillväxt i Norge och Sverige. Historiskt sett har det alltid varit stor aktivitet tvärs över gränsen mellan Sverige och Norge. Det har varit livlig handel och stor pendling över gränsen i alla år. Norge är en av Sveriges viktigaste handelspartners och vice versa. Gränsen mellan Sverige och Norge är den längsta i Europa. Den sträcker sig över 161 mil från norr till söder och är dessutom EU:s yttre gräns.