Din guide till relevant information.

Skatteverket

Den svenska skattemyndigheten är en viktig samarbetspartner i det norsk-svenska samarbetet.

Som nordisk medborgare som rör dig över gränserna kommer du någon gång i kontakt med Skatteverket. Det samma gäller om du representerar ett företag i Sverige eller Norge med verksamhet i båda länderna, eller om du har enskild firma med kunder i både Sverige och Norge.

Skatteverkets experter har lång erfarenhet av informationsarbete till individer och företag med en fot i varje land.

Skatteverket deltar i såväl informationsarbetet och gränshinderarbetet.