Din guide till relevant information.

Privatperson
Arbetstagare
Senast uppdaterad: 2022-06-07

Tandvård för gränsarbetare

Har du besökt din tandläkare i Sverige och blivit nekad det statliga tandvårdsstödet?
För att få rätt till det statliga tandvårdsstödet ska du vara försäkrad för bosättningsbaserade förmåner hos Försäkringskassan.

Svensk tandvård är en bosättningsbaserad förmån. För att få rätt till det statliga tandvårdsstödet enligt våra nationella regelverk ska personen vara försäkrad för bosättnings­baserade förmåner hos Försäkringskassan. (Detta till skillnad från hälso- och sjukvård som man har rätt till om man är folkbokförd hos Skatteverket.)

Du gör din ansökan om tandvård hos Försäkringskassan

Försäkringskassan Länk till annan webbplats. bedömer giltighetstid efter hur trolig/säker anställningen är. Rättigheten bedöms efter kriterierna tillsvidareanställning, provanställning eller visstids, samt om det är arbetstid efter behov halv- eller heltid. Har man en tillsvidareanställning tas beslutet i regel på 3 år, övriga ärenden kan variera i tid.

(Enligt förordning 883/2004 ska det land som personen arbetar i stå för personens vårdkostnader även om hon eller han bor i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz och får vården där. Enligt förordning 883/2004 ska man ha ett intyg S1/E106 från arbetslandet. Detta gäller däremot inte de nordiska länderna som har kommit överens om att varken utfärda eller fakturera varandra för dessa intyg.)

Är det aktuellt med en större behandling som kommer att ta tid och kostnaden blir hög?

Även då är det viktigt att du i god tid har gjort din ansökan om intyg om rätt till vård hos Försäkringskassan.

Högkostnadsskyddet finns till för dig som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv när den överstiger ett visst belopp.

Du kan få tandvårdsersättning genom högkostnadsskyddet om du

  • fyller minst 24 år under året
  • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Du betalar själv de kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser eller tandläkarens respektive tandhygienistens priser om de är lägre. Sedan får du ersättning för

  • 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor
  • 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.

Hittar du inte informationen du söker?

Grensetjänstens uppgift är att vägleda dig till myndighetsinformation i Norge och Sverige. Låt oss veta om det saknas information på den här sidan som hade varit bra för dig i din situation. Har du frågor till oss på Grensetjänsten, använd kontaktformuläret istället. Se länkar i sidfoten.

Samordnad myndighetsinformation från två länders myndigheter.

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar eller utdaterad information. Kontrollera alltid med källan.

Inloggade ser detta