Din guide till relevant information.

Företag
Företagare
Arbetsgivare
Senast uppdaterad: 2022-03-21

Beskattning av personal som är anställd i Sverige och ska jobba i Norge

Din personal kan vistas i Norge upp till 183 dagar under en 12-månadersperiod och fortfarande betala skatt i Sverige. Det kallas för utsändning. En förutsättning för att kunna "sända ut" personal är att er verksamhet inte har ett fast driftställe i Norge och att det inte är fråga om uthyrning av personal.

Du som arbetsgivare bör ta reda på/känna till din och dina anställdas socialförsäkringstillhörighet och i vilket land du och dina anställda är skattepliktiga. Du bör också känna till hur många Norgedagar var och en i personalen har i sin historik.

Inkomstskatt kan betalas i flera länder, men socialavgifter enbart i ett land

Utsänd enligt 183-dagarsregeln eller uthyrd och skatteskyldig från dag 1?

Om ditt företag har fått ett uppdrag att genomföra ett jobb i Norge, kan din personal vara utsänd från Sverige, det vill säga vara fortsatt anställd i Sverige och skatta i Sverige.

Om du däremot hyr ut personal till en annan arbetsgivare i Norge och din personal ska representera det andra företaget, är det fråga om uthyrning av personal. Den anställde räknas då som anställd i Norge från första uthyrningsdagen och betalar inkomstskatt i Norge.

Vad gäller den anställdes socialavgifter (arbetsgivaravgifterna) gör Försäkringskassan en bedömning av vilket lands socialförsäkring den anställde ska tillhöra vid arbete i två länder. Inkomstskatten och socialavgifterna följer olika regelverk.

Du kan läsa mer om Skatteverkets regler vid kortare eller längre utlandsvistelse än 183 dagar nedan:

Skillnad på utsänd och uthyrd


Utsänd från Sverige (arbete på icke fast driftställe)Anställd i norskt AS eller på plats som räknas som fast driftställe i Norge
Uppdragets längdDen anställdes skatteplikt övergår till Norge efter 183 dagar. Då ska även skatt för de första 183 dagarna betalas i Norge.Den anställde kan jobba i uppdraget hur länge som helst.
InkomstskattDen anställde får sin lön från Sverige som vanligt och behöver inte deklarera i Norge om hen upphåller sig i Norge max 183 dagar per 12-månadsperiod.Den anställde ska normalt sett skatta i Norge. Undantaget är om personen är gränsgångare. Om lönen kommer från svenskt eller norskt företag har ingen betydelse. Det är den anställdes beskattningsland som avgör.
Social­försäkringEn person som är boende i Sverige kan vara utsänd upp till 24 månader med bibehållen socialförsäkring i Sverige. Försäkringskassan gör bedömningen.Om personen jobbar i två länder ska Försäkringskassan avgöra socialförsäkringsland. Om personen bara jobbar i Norge är Norge försäkringsland.
Utlands­traktamenteEn anställd kan ha rätt till utlandstraktamente enligt anställningsavtal/kollektivavtal.Nej.
LönFår inte vara lägre än minstelön för aktuell bransch Länk till annan webbplats..Enligt norska nivåer.
ArbetstidLäs mer på Arbeidstilsynet.no Länk till annan webbplats.Enligt norska regler.

Personal på uppdrag under 183 dagar

En svensk arbetsgivare kan ha personal utsänd på jobb i Norge och de skattar i Sverige som vanligt under 183 dagar. Detta förutsatt att arbetet inte utförs på ett fast driftställe. Andra skatteregler gäller om den anställde förväntas vara i Norge en längre period, på ett fast driftställe eller är uthyrd till en norsk arbetsgivare.

Regeln om 183 dagar är individuell. Som arbetsgivare behöver du veta hur mycket tid den anställde redan har spenderat i Norge innan du skickar hen på jobb.

För att personalen ska kunna åka till arbetet i Norge behövs en del förberedelser från er som arbetsgivare. Studera gärna vår guide Kom igång med uppdrag i Norge.

Regeln om utsänd personal regleras i det nordiska skatteavtalet och är densamma mellan alla nordiska länder. Skatteverket i Sverige och Skatteetaten i Norge kan svara på dina frågor om utsändning.

Förutsättningar för att personal ska kunna fortsätta betala skatt i Sverige vid jobb i Norge:

  • Har arbetsgivaren ett fast driftställe i Norge beskattas lönen enbart i Norge.
  • Den anställde får inte ha uppehållit sig i Norge 183 dagar under en 12-månadersperiod. Observera att de 183 dagarna är kopplade till individen och har inget att göra med vilken arbetsgivare personen varit utsänd av.
  • Att det är ditt företag som har fått uppdraget eller kontraktet. Om det är ett annat företag som fått uppdraget, och din personal ska hyras ut till den uppdragstagaren och jobba i uppdraget, kallas det istället att personalen är uthyrd och då gäller andra regler.
    Läs mer om uthyrning av personal till Norge

Uthyrning och/eller jobb på fast driftställe

Om du däremot hyr ut personal till en annan arbetsgivare i Norge och din personal ska representera det andra företaget, kallas det skattemässigt för uthyrning av personal. Den anställde räknas då som anställd i Norge från första uthyrningsdagen och betalar inkomstskatt till Norge.

Företaget och den anställde är tvungna att göra diverse registreringar i Norge före jobbet kan börja. Detsamma gäller om ni från början vet om att uppdraget kommer att utföras på fast driftställe.

Tänk på att:

  • det är enbart om företagsformen NUF används i Norge som det går att rapportera personal som "utsänd" eller uthyrd från Sverige.

  • den som är innehavare av en svensk enskild firma inte räknas som anställd och kan inte vara utsänd skattemässigt på samma sätt som personalen kan. Personen betraktas som ”selvstendig näringsdrivende” i Norge och går under andra regler för enskild verksamhet i två länder.

  • Om personalen inte kan räknas som "utsänd", utan ska skatta i Norge, behöver du som arbetsgivare även vara registrerad som arbetsgivare i Norge för att hantera inkomstskatt och lönerapportering för berörd personal.

Hittar du inte informationen du söker?

Grensetjänstens uppgift är att vägleda dig till myndighetsinformation i Norge och Sverige. Låt oss veta om det saknas information på den här sidan som hade varit bra för dig i din situation. Har du frågor till oss på Grensetjänsten, använd kontaktformuläret istället. Se länkar i sidfoten.

Samordnad myndighetsinformation från två länders myndigheter.

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar eller utdaterad information. Kontrollera alltid med källan.

Sidan saknar referenser till Skatteverket t.ex.