Din guide till relevant information.

Tullverket och Tolletaten är de myndigheter som ser till så att export och import av varor och material går rätt till. När ni behöver ta med material eller maskiner till Norge för verksamhetens skull ska det tulldeklareras.