Din guide till relevant information.

Vårdförmåner är en boendebaserad förmån vilket betyder att man har all rätt till sjukvård och högkostandsskydd om man bor i Sverige. 

Tänk på att utbetalningar från det norska socialförsäkringssystemet (trygdesystemet) kan medföra en förändring i din beskattning. Kontrollera därför alltid med Skatteverket om din ersättning ska beskattas i Sverige. Detta gäller för alla gränsarbetare oavsett var man arbetar eller bor.