Din guide till relevant information.

Försäkringskassan

Du kommer i kontakt med Försäkringskassan vid frågor om familjeförmåner, sjukersättning och andra ersättningar.

Du och din arbetsgivare har kontakt med Försäkringskassan i samband med arbete i två länder, utsändning av personal till Norge, etc.

Försäkringskassan deltar i den norsk-svenska myndighetssamarbetet och deltar i alla Grensetjänstens samarbetsarenor länderna emellan.