Din guide till relevant information.

Gränskommittéer

Det gränsregionala samarbetet och Nordens gränskommittéer. Gränskommittén skall bidra till att utveckla det gränsregionala samarbetet i Norden och bidra till Nordiska ministerrådets sekretariats arbete med gränsregionala utmaningar.

Lista över gränskommitéer

ARKO-samarbetet

ARKO är en samarbetsregion mellan 10 kommuner i Sverige (Värmland) och Norge (Hedmark). Samarbetet har pågått sedan 1967 och är en av de äldsta organisationerna för samarbete över den norsk-svenska gränsen. Namnet lever kvar sen starten på gränssamarbetet av områdets två regioncentra – Arvika och Kongsvinger. En av de viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling i gränsregionen är en fungerande infrastruktur och ARKO:s huvudinriktning är utveckling och gränsöverskridande samverkan inom infrastruktur/samferdseltransport samt utveckling av IKT/informationsteknik.

Kvarkenrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige som bildar Kvarkenregionen. Den smalaste delen av Bottniska viken kallas Kvarken. Avståndet från kust till kust är drygt 80 km och mellan de yttersta öarna endast ca 25 km. Kvarken skiljer Bottenviken i norr från Bottenhavet söderöver och bildar en grund undervattenströskel i Bottniska viken. Kvarkenrådets basverksamhet är att främja gränsregionalt samarbete, sänka språkbarriärer och projektverksamhet. www.kvarken.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordkalottrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordkalottrådet omfattar Nordland, Troms och Finnmark fylken i Norge, Lappland i Finland och Norrbottens län i Sverige. Nordkalottrådet består av representanter från näringslivet och från de regionalpolitiska ansvariga myndigheterna i de ovan nämnda regionerna. Rådet är ett gränsregionalt partnerskap mellan myndigheter och näringslivet. www.nordkalottradet.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svinesundskommittén

Samarbetet Østfold-Bohuslän/Dalsland inleddes 1980 då Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland bildades. Verksamheten har från och med januari 2014 i sin helhet övertagits av en ideell förening Svinesundskommittén. Idag består Svinesundskommittén av 22 svenska och norska kommuner samt Østfold fylkeskommune och Västra Götalands-regionen.

Vårt uppdrag är att stärka utvecklingen i regionen genom att få bort gränshinder och skapa möjligheter för affärer, jobb och ännu mera utbyte mellan länderna. Det vill säga ge rätt förutsättning för en livskraftig region. www.svinesundskommitten.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Greater Copenhagen and Skåne Committee Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de två regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel. Öresundskomiteen sätter politisk fokus på arbetsmarknad och gränshinder, infrastruktur och kultur och folkligt engagemang. Öresundskomiteens 12 medlemsorganisationer utser själva vilka politiker som ska vara ordinarie representanter och suppleanter i kommittén. www.greatercph.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tornedalsrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tornedalsrådet är en samarbetsorganisation för tornedalskommunerna i Finland och Sverige, samt de kommuner i Norge, vilka gränsar till Tornedalen. Målet är att främja samarbete och samverkan mellan alla som bor och verkar i Tornedalen, både inbördes och internationellt och samtidigt utveckla Tornedalen och bevaka tornedalingarnas intressen. www.tornedalen.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bothnian Arc (Bottenviksbågen)

Bottenviksbågen är en kustzon runt Bottenviken i den nordligaste delen av Östersjön. Bottenviksbågen har ett strategiskt läge i skärningspunkten mellan Östersjöområdet och Barentsregionen. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna tjänster inom områden som samhällsplanering, näringslivsutveckling, miljö och kultur, forskning och utbildning och marknadsföring. kommunikationsmässigt som socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Innlandet-Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grensekomiteen Innlandet- Dalarna är ett gränsöverskridande samarbete som ska bidra till utveckling av livskraftiga lokalsamhällen i gränsregionen Innlandet – Dalarna- Värmland. Genom att arbeta med kompetensutveckling, samordna utvecklingsstrategier över gränsen, grön omställning och utveckling av attraktiva områden ska vi tillsammans skapa livskraftiga lokalsamhällen och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Grensekomiteen Innlandet- Dalarna är möliggöraren.

Du kan läsa mer om verksamheten, om deras samarbetspartners, verksamhetsområden och aktiviteter på www.innlandet-dalarna.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

MidtSkandia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MittSkandia arbetar för att främja gränsregionalt samarbete mellan Helgeland i Norge och Västerbotten i Sverige. MidtSkandias huvudprioriteringar är gemensam kommunikationsutveckling, gemensam kompetensutveckling och gränsregionalt näringssamarbete. www.midtskandia.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grensekomiteen Värmland-Østfold Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grensekomiteen Värmland-Østfold generella uppgift är att främja och aktivt medverka för ett samarbete över gränsen med särskild vikt på infrastruktur, information och undanröjande av gränsbarriärer. I tillägg är samarbete inom hälsosektorn, näringsliv och kompetensutveckling prioriterade områden. Kommittén vill utveckla samarbetet i regionen genom att involvera svenska och norska nationella, regionala och lokala myndigheter. www.varmost.net Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordiska Atlantsamarbetet ("NORA") Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NORA är en gränsregional kommitté inom Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbetsprogram, som fungerar som ett mellanstatligt samarbete. Den nordiska förankringen och den projektorienterade arbetsformen ger NORA en god grund för att verkställa transnationellt samarbete baserat på nordiska mål och värden. NORA-regionen omfattar Färöarna, Grönland, Island och Kustnorge (de nio kustfylkena i Norge, från Finnmark i norr till Rogaland i söder). www.nora.fo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inloggade ser detta