Din guide till relevant information.

Företag
Aktiebolag
Senast uppdaterad: 2022-01-17

Registrera uppdrag och utländsk personal i Norge

När ett svenskt (eller annat utländskt) företag ska utföra ett arbete i Norge kan upplysningar om uppdrag och personal behöva lämnas till norska skattemyndigheten Skatteetaten. Alla uppdrag värda över 20 000 NOK som ges till utländska företag (av norska uppdragsgivare) ska rapporteras i "Oppdrags- og arbeids­forholds­registeret". Det gäller både uppdrag och underuppdrag.

Uppdragsgivaren rapporterar uppdraget

Om ni fått uppdraget direkt av ett norskt företag är det det norska företaget som ska rapportera in upplysningar om uppdraget och om vilket utländskt företag som är uppdragstagare. Om ni har fått uppdraget av en mellanhand så är det deras norska verksamhet som ska ge er uppdraget.

Hela kedjan av uppdragstagare och underleverantörer ska rapporteras

Om ni är underleverantörer till ett annat NUF i uppdraget ska er uppdragsgivare anmäla uppdraget och ange vilket som är huvuduppdraget. Om ni i er tur har underleverantörer ska uppdragskedjan fortsätta även till dem.

Uppdragstagaren (även underleverantör) rapporterar sin personal

Som uppdragstagare ska ni lämna upplysningar om all personal som kommer att arbeta med uppdraget i Norge. Skatteetaten utfärdar då d-nummer och skattekort åt personalen utifrån lämnade upplysningar (om individen inte har d-nummer sedan tidigare).

Alternativ 1: Elektronisk rapportering

Om du har tillgång till e-tjänster i Norge via till exempel MinID och har en koppling till ett företag som är registrerat i Norge, då kan du använda e-tjänsten för att rapportera uppdrag och personal.

Skatteetaten.no - Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere


Alternativ 2: Rapportera på pappersblankett

Det går även att rapportera uppdrag och personal på pappersblankett. RF-1199 Länk till annan webbplats. lämnas in av uppdragsgivaren och RF-1198 Länk till annan webbplats. av den uppdragstagare som ska skicka personal på jobb i Norge. Du hittar blanketterna nedanför under rubriken "Blanketter & E-tjänster".

Kom ihåg att boka tid för id-kontroll

Nästa steg är att den personal som ska arbeta i Norge måste göra ID-kontroll hos Skatteetaten om de inte har gjort det innan. Om uppdraget kommer från en norsk privatperson eller om det inte har ett värde på 20 000 NOK behöver uppdraget styrkas genom ett egetskrivet avtal mellan parterna som kan visas upp vid id-kontrollen. Där ska det framgå under vilken period uppdraget pågår, vem som är uppdragsgivare och uppdragstagare, samt vem som ska jobba på uppdraget.

Läs mer om ID-kontroll för anställda >>

Hittar du inte informationen du söker?

Grensetjänstens uppgift är att vägleda dig till myndighetsinformation i Norge och Sverige. Låt oss veta om det saknas information på den här sidan som hade varit bra för dig i din situation. Har du frågor till oss på Grensetjänsten, använd kontaktformuläret istället. Se länkar i sidfoten.

Samordnad myndighetsinformation från två länders myndigheter.

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar eller utdaterad information. Kontrollera alltid med källan.

Inloggade ser detta