Din guide till relevant information.

Arbeidstilsynet, Norges motsvarighet till Arbetsmiljöverket

Arbeidstilsynet har uppdrag att kontrollera att verksamheter i Norge håller hög nivå med nänsyn till hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. När du bedriver verksamhet i Norge bör du försäkra dig om att ni följer norska lagar och regler.

Exempel på situationer då du kommer i kontakt med Arbeidstilsynet:

Genvägar till blanketter och e-tjänster: