Din guide till relevant information.

Företag
Arbetsgivare
Senast uppdaterad: 2023-10-04

Hyra ut personal över gränsen

När ditt svenska företag hyr ut personal till ett företag i Norge, och du fortsätter att betala lönen till dina anställda från Sverige, kallas det skattemässigt för uthyrning. Företaget och den anställde är tvungna att göra diverse registreringar i Norge före jobbet kan börja.

Så här definieras uthyrning av arbetskraft i det nordiska skatteavtalet:

”En arbetstagare anses som uthyrd när han av någon (uthyraren) ställs till förfogande för att utföra arbete i annans (uppdragsgivare) verksamhet i annan avtalsslutande stat, förutsatt att uppdragsgivaren har hemvist eller fast driftställe i denna andra stat och att uthyraren inte har ansvar för och inte heller står risken för arbetsresultatet.”
Läs mer om definitionen och vad som ingår i bedömningen på Nordisk eTax: Uthyrning av arbetskraft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs även Skatteetatens defintion för uthyrning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norskt organisationsnummer

För att ni som arbetsgivare ska kunna rapportera och betala personalens inkomstskatt och eventuella avgifter i Norge måste ni ha ett organisationsnummer.

Ett norskt organisationsnummer får ni genom att registrera er i norska Enhetsregisteret med företagsformen NUF.

Ni behöver också registrera er i arbetsgivarregistret (Aa-registeret). Det görs på samma bankett för registrering av NUF.

Ta reda på personalens socialförsäkringstillhörighet

Eventuella arbetsgivaravgifter ska betalas till Norge för de anställda som hör till norsk socialförsäkring. Om arbetsgivaravgifter (socialavgifter) ska betalas till Sverige eller Norge i samband med uthyrning av en anställd, beror på varje anställds situation. Försäkringskassan bedömer vilket lands socialförsäkring den anställde tillhör.

Inkomstskatten för den anställde ska rapporteras och betalas i Norge

Den uthyrde arbetstagaren som utför arbete i Norge blir skattpliktig i Norge för det arbete hen utför i Norge, från första arbetsdagen. För att kunna rapportera in den anställdes skatter behöver det svenska företaget ha ett norskt organisationsnummer och vara registrerat som arbetsgivare i Norge.

Lämna a-melding varje månad

Den 5:e i månaden efter utfört arbete ska du som arbetsgivare rapportera personalen i A-meldingen.

Läs mer om a-meldingen här

Uthyrd personal ska registreras i Skatteetatens ”Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret”

Liksom vid uppdrag med svenskanställd personal i Norge ska även all uthyrd personal registreras i Norge för att få jobba där.

Du som arbetsgivare kan läsa mer om upplysningsplikten för utländsk arbetskraft i Norge här.

Uthyrd arbetskraft ska ha samma arbetsvillkor som anställda i den norska firman.

Arbetstagare om hyrs ut till arbetsgivare i Norge ska minst garanteras samma arbetsvillkor som om de varit anställda av den norska arbetsgivaren för att göra samma jobb. Likabehandlingen ska omfatta arbetstid, övertid, pauser och viloperioder, ledighet, fria dagar, lön och ersättning för utlägg. Det gäller oavsett om den anställde är bosatt i Norge eller inte. Läs mer på Arbeidstilsynets informationssidor om ”innleie av arbeidskraft”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakturering för uthyrd personal från Sverige till Norge sker oftast med omvänd moms

När ni som svenskt företag ska fakturera det norska företaget för den uthyrda arbetskraften, sker det oftast i svenska kronor utan moms. Tjänsten anses som omsatt i Norge och det norska företaget som hyr in personalen beräknar och betalar därför norskt moms på tjänsten. Det finns undantag i huvudregeln för moms, så fråga Skatteverket vad som gäller i ert fall.

Uthyrning eller bemanning?

Registrering i norska bemannings­registret kan vara aktuellt

Arbeidstilsynet kan svara på om er uthyrning ses som bemanningsuppdrag. I Norge gäller obligatorisk anmälningplikt för bemanningsföretag. Alla bemanningsföretag som ska syssla med uthyrning i Norge ska registreras. Kontakta Arbeidstilsynet för att ta reda på om ni är skyldiga att registrera er i bemanningsregistret. Tel +47 73 19 97 00.

Läs mer på Arbeidstilsynet: Obligatorisk melde- og registreringsordning for bemanningsforetak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittar du inte informationen du söker?

Grensetjänstens uppgift är att vägleda dig till myndighetsinformation i Norge och Sverige. Låt oss veta om det saknas information på den här sidan som hade varit bra för dig i din situation. Har du frågor till oss på Grensetjänsten, använd kontaktformuläret istället. Se länkar i sidfoten.

Samordnad myndighetsinformation från två länders myndigheter.

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar eller utdaterad information. Kontrollera alltid med källan.

Inloggade ser detta