Din veiviser til relevant informasjon.

Næringsvirksomhet
Arbeidsgiver
Sist oppdatert: 17.02.2022

Beskatning av ansatt på hjemmekontor fra Sverige

Når en svenskboende jobber for en norsk bedrift men kontinuerlig utfører sitt arbeid fra hjemmet i Sverige ("hjemmekontor") skal du som arbeidsgiver følge svensk regelverk rundt skatteplikt for både virksomheten og den ansatte.

Ta kontakt med Skatteverket i Sverige og finn ut hva som gjelder for deres situasjon.

Du skal også utrede om sitausjonen krever at dere har en svensk filial for den norske virksomheten. Les mer om filial i Sverige her.

Dersom arbeidstakeren jobber med "kjernevirksomhet" påvirker det bedriftens skatt i Sverige

Det er hvorvidt den ansatte jobber med "kjernevirksomhet" eller ikke som avgjør om bedriften er skattepliktig i Norge, Sverige eller begge land.

Dersom den ansatte regelmessig og kontinuerlig jobber med kjernevirksomheten i den norske bedriften, får den norske bedriften et fast driftsted i Sverige og den skal betale skatt for inntekt fra det faste driftsstedet. Det kan også bli aktuelt med debitert forskuddsskatt med løpende skatteinnbetalinger.

Les mer om fast driftssted og kjernevirksomhet på Skatteverket.se Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Inntektsskatt for ansatte med hjemmekontor

Er man bosatt i Sverige så anses man som ubegrenset skattepliktig Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. i Sverige. Man betaler skatt som vanlig i Sverige når arbeid utføres i landet.

Les mer om å være arbeidsgiver i Sverige her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Arbeidsgiveransvar

Norske arbeidsgivere med ansatte som jobber fast i Sverige skal:

Arbeidsmiljø og arbeidstid

Arbetsmiljöverket fører tilsyn med arbeidsmiljø og arbeidstid. Svenske regler om arbeidsmiljø og arbedistid gjelder for den som jobber i Sverige uansett om personen er norsk eller ansatt av en norsk bedrift. Reglene gjelder også for hjemmekontor. Merk derimot at arbeidstidsloven kan endres gjennom kollektivavtaler.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta